Hyresvärd håller inne deposition utan motivering

2017-10-31 i Hyresavtal
FRÅGA
Vad gäller vid återbetalning av depositions avgiften om hyresvärd sammanställer en summa på skador och bristfällig städning samt trädgårdsskötsel utan att specificera varken hur det utförts eller kvitton. Vi har erbjudit oss att ersätta skador samt erbjuda en extra städning men hyresvärden har inte kommit tillbaka i rimlig tid för att låta oss utföra detta. Vi fick 3 dagar på oss att flytta från en villa på 250 kvm vi krävde 1 vecka för att hinna med.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår att hyresvärden inte motiverat sin vägran att återbetala depositionen till er. Har denne inte uttryckt något motiv och det inte finns andra omständigheter som medför att ni står i skuldförbindelse till denne, har ni en fordran på hyresvärden om det beloppet denne innehåller. En fordran som ni har rätt att få betald av hyresvärden. Skulle denne fortsättningsvis vägra att betala, kan ni ansöka hos Kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Bestrider inte hyresvärden er fordran, verkställs betalningen genom Kronofogdemyndighetens försorg och ni får betalt. Skulle hyresvärden bestrida er ansökan om betalningsföreläggande, bör ni för att få framgång ha något som visar att ni faktiskt betalat denne deposition, exempelvis kvitto eller kontoutdrag, eftersom det skulle komma att bli en tvistefråga i tingsrätten om ni begär det. Var det hyresvärden som sa upp hyresavtalet, upphöra det att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen (3 § lagen om uthyrning av egen bostad). Är uppsägningen felaktig och ni väcker skadeståndstalan för ren förmögenhetsskada, kan ni yrka på skadestånd för den ekonomiska förlust ni drabbats av på grund av kontraktsbrottet.

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1616)
2021-09-17 Får hyresavtalet villkora att hyresgästen ska ersätta alla skador som uppstår på lägenheten?
2021-09-16 Ångra uppsägning av hyresrätt
2021-09-14 Hyresavtals giltighet efter ändrade personuppgifter
2021-09-14 Hur kan en lokalhyresgäst vräkas vid obetald hyra?

Alla besvarade frågor (95697)