Hyresvärd försöker säga upp hyresavtalet i förtid för att sälja lägenheten.

Hej

Jag har en fråga angående andrahands hyrning Av lägenhet.

Jag hyr i "andra hand" i dags läget en tvåa och det är en insatts lägenhet. Vi har skrivit ett kontrakt på ett år.

I söndags så ringer lägenhetsägaren och säger till mig, Att pga hennes privata familjeförhållande har ändrats så är hon tvungen att sälja lägenheten som jag nu bor/hyr i. Och att jag skall lämna lägenheten 2 månader i förtid!

Kan och får hon lov att bryta kontraktet innan avtalets sluttid?

Hon sa även att hon skulle komma hem till mig med en mäklare på söndag i denna Veckan (antar att mäklaren ska värdera lägenheten) och Det leder till min nästa fråga. Får hon lov att ha "Visning" av lägenheten under tiden jag bor och hyr den.? Kan hon kräva att jag, min son och våra hundar ska lämna lägenheten under tiden/den dagen då det pågår Visning.?

Vad har jag för rättigheter/skyldigheter som hyr lägenheten..

Hoppas ni kan hjälpa mig med dessa frågor och hoppas på att ni kan svara så fort som möjligt..

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Den svenska hyreslagstiftningen är tvingande till hyresgästens fördel vilket framkommer i 12kap 1 § 5 st Jordabalk (JB)Se här. Detta innebär att avtal och förfarande som strider mot bestämmelserna i lagen, och som är till hyresgästen nackdel, är ogiltiga. Man kan även hävda att hyreslagstiftning är en skyddslagstiftning där hyresgästen tillmäts ett stort skydd och ett stort antal rättigheter, i utbyte mot betalning av hyra och att man vårdar bostaden väl (12kap 24§ JB).

Om jag delar upp din fråga i två delar så finner jag att du frågar om huruvida hyresvärden får utöva tillträde till lägenheten för värdering och visning, samt om den förtida uppsägningen är OK.

När det kommer till den förtida uppsägningen så är den inte okej, du har rätt att bo tills hyrestiden är slut, och eftersom att du bott där längre än 9 månader krävs det dessutom att hyresvärden lämnar meddelande om att du ska flytta vid hyrestidens utgång (12kap 2§ 2 st JB). Om hyresvärden inte gör det har du rätt att fortsätta bo där trots hyrestiden utgång (12 kap 2 § 3 st JB).

För att förtidsuppsägningen ska vara okej krävs det främst att du har åsidosatt någon av dina skyldigheter, såsom att betala hyra eller att vårda lägenheten väl. Man kan säga att hyresvärden måste ha lagligt stöd för att få säga upp hyresavtalet och man säger då att hyresrätten har blivit förverkad. Dessa omständigheter finns främst i JB 12kap 42§, en av dessa grunder är om du i strid med JB 12 kap 26§ nekar hyresvärden hans rätt att utöva tillsyn utan en godtagbar anledning.

Vilket leder oss i på nästa del av frågan, under vilka omständigheter får hyresvärden bereda sig tillgång till lägenheten?

De omständigheter som hyresvärden får bereda sig tillträde framkommer i JB 12 kap 26§ och det står som följer att sådan omständigheter är om hyresvärden behöver "utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada."

Att värdera lägenheten torde inte falla in under denna bestämmelse. Och jag kan bestämt säga att du inte behöver tåla en sådan kränkning av din bostad, och därmed ditt privatliv, som en visning skulle innebära. För att visning ska kunna hållas krävs alltså ditt medgivande.

Detta utgör dock inte hinder för försäljning, men en sådan påverkar inte dig, lägenheten säljs belastad med en hyresgäst, och du får fortsätta bo tills hyrestidens utgång, fast med en ny hyresvärd.

För att sammanfatta mitt något långa utlägg
Förtida uppsägning i den situation som du beskrivit: INTE OK.
Värdering av bostaden: Borde inte vara OK.
Visning av bostaden: INTE OK.

Hoppas det löser sig!

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”