Hyrestid och uppsägning för andrahandsupplåtelse för hyresrätt respektive bostadsrätt

2017-06-06 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag och min flickvän har med början 1:a maj hyrt en lägenhet i andra hand, den 18:e maj blev den uppsagd till den 18:e juli. Nu stod hyresvärden strax innanför dörren och ville säga upp oss till imorgon? (5:e juni). Om vi inte flyttar så flyttar hon in med tre andra men i vårt avtal står det att vi hyr omöblerat och till bostadssyfte.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du har hyrt en lägenhet i andra hand. Det framkommer inte om du har hyrt en hyresrätt eller en bostadsrätt. Olika regler gäller och förklaras närmare nedan.

Andrahandsupplåtelse av hyresrätt

Relevanta regler om hyra hittas i Jordabalken 12 kap. (här). Avser ett hyresavtal en bostadslägenhet, får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, Jordabalken 12 kap. 5 § (här).

Du har ingått i ett hyresavtal antingen på ett obestämt eller på en bestämt tid. Olika regler gäller, vilka förklaras närmare nedan.

Hyresavtal på bestämd tid:

Avtal på bestämd tid upphör att gälla vid avtalets utgång. Sådana avtal ska sägas upp vid olika tidpunkter beroende på hur lång hyrestid avtalet avser, Jordabalken 12 kap. 3 § 2 st. (här).

Om ditt hyresavtal är på bestämd tid bör du utgå från de datum som ni har avtalat om. Avvikelser som hyresvärden enligt dig verkar föreslå ska inte förekomma.

Hyresavtal på obestämd tid:

Hyresavtal som löper på obestämd tid, ska sägas upp för att upphöra att gälla, Jordabalken 12 kap. 3 § 1 st. (här). Enligt Jordabalken 12 kap. 4 § 1 st. (här) kan ett hyresavtal som gäller för obestämd tid, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp vid månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, när avtalet gäller en bostadslägenhet.

Avtalets ingicks den 1 maj. Uppsägningen skedde den 18:e maj och avtalet bestämdes till upphöra att gälla den 18:e juli. Jag utgår från att avtalets ingicks under samma år.

Hyresavtalet kan inte upphöra att gälla förrän tre månader efter den 1 maj, d.v.s. den 1 aug. Har ni avtalat om annat, t.ex. en månad istället för tre enligt bestämmelsen ovan, ska hyresavtalet sägas upp för att upphöra att gälla tidigast vid månadsskiftet efter en månad, d.v.s. 1 juni. I sådant fall är uppsägningen korrekt.

Hyresvärden vill dock att ni ska flytta ut 5:e juni, medan ni har avtalat om 18:e juli. Hyresvärdens handlande är inte korrekt.

Andrahandsupplåtelse av en bostadsrätt

Om du har hyrt en bostadsrätt, är lag om uthyrning av egen bostad (här) relevant. Hyresavtalet kan löpa antingen tills vidare eller på bestämd tid. Om inte ni har avtalat att uppsägningstiden ska vara längre, kan hyresvärden säga upp ett tillsvidareavtal till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen (den 1 aug.)

Du kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Detta gäller även när längre uppsägningstid har avtalats eftersom lagen är tvingande till hyresgästens förmån. Ett tidsbestämt hyresavtal upphör utan uppsägning vid hyrestidens utgång. Om ni ändå har avtalat uppsägningstid måste hyresvärden säga upp avtalet om han eller hon vill att det ska upphöra. Du behöver däremot inte säga upp avtalet för att ha rätt att flytta vid kontraktstidens utgång.

Eftersom jag har presenterat olika regler som gäller för hyresrätt respektive bostadsrätt, rekommenderar jag att titta på vilken typ av uthyrning som har skett samt om det finns något specifikt som är avtalat gällande uppsägningstiden. Avvikelser från avtalet verkar ha skett från hyresvärdens sida. Kontakta gärna hyresnämnden för att kunna ta detta vidare.

Hoppas att detta gav svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till Lawline igen om det uppstår någon oklarhet.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1646)
2021-11-30 Besittningsskydd vid privat uthyrning
2021-11-30 Djurförbud- hyresrätt
2021-11-27 Vilken uppsägningstid gäller?
2021-11-24 Har arbetsgivaren större handlingsutrymme när denne agerar hyresvärd än vad andra hyresvärdar normalt sett har?

Alla besvarade frågor (97624)