Hyrestid och tid för betalning av hyran

Hej! Jag undrar vad gäller, hyrt ut min läg tom 31/12. Har en överenskommelse om att personen ska få förläng hyra tom 31/1.Vi skulle skriva kontrakt hon hitta inte den föregående där jag skulle förlänga den, men har ett muntligt och godkännande via sms. Var inga problem tills jag påminde henne om att bet hyran i tid då hon alltid betalat sent. Jag reser bort 28/12 och vill betala mina räkn i tid. Hon hota med att flytta 1/1 om det inte passar. Säger att hon inte kan bet räkningen förrän 29/12 enligt hyresavtalet ska bet ske varje mån den 25;e och så har det inte varit utan varit allt från delbetalningar och den 1a i mån. Vad är min rätt i frågan då jag upplever varit tydlig saklig, tillmötesgående och tolerant? Med vänlig hälsning, Kristina Tisell

Lawline svarar

Hej

Muntliga hyresavtal står sig och här verkar det även om det ur bevissynpunkt är bra med skriftliga avtal, se 12:2 JB här. Då ni har avtalat om att hyrestiden ska fortlöpa till den 31/1 har hyresgästen ingen rätt att säga upp avtalet till den 31/12 på den anledningen att du begär att hyran ska erläggas i tid enligt avtalet,. Se 12:3 2 st JB om hyresavtal på bestämd tid.

Enligt 12:20 JB anges att även om det framgår av avtalet att betalning ska ske senast en viss angiven dag, gäller för bostadslägenheter, för hyra som gäller en annan kalendermånad än den första, att hyran får betalas senast den sista vardagen före månadens början. Dvs, hyresgästen kan hålla inne med betalningen fram till och med den 31/12.

Victor SundhRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning