Hyresreducering vid vattenskada

2017-09-13 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag hyr ut min bostadsrätt i andra hand och en vattenskada har uppkommit utan att hyresgäst gjort något oaktsamt. Det är nämligen läckage i från ett element som rostat sönder. Blir jag skyldig ersättning till hyresgästen för tiden då det renoveras?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När någon upplåter en bostadsrättslägenhet i andra hand är lag om uthyrning av egen bostad tillämplig (även kallad privatuthyrningslagen). Lagen reglerar dock inte frågan varför bestämmelserna i 12 kap. jordabalken gäller.

Om lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid lägenheten är i bristfälligt skick, se 12 kap. 16 § och 12 kap. 11 § JB. Hur stor nedsättningen ska vara är individuellt och beror på omfattningen av skadan och under hur lång tid renoveringen pågår.

Om hyresgästen betalar hyran utan att påtala bristen har denne som regel inte rätt till någon hyresreducering. Men tar hyresgästen upp detta med dig föreslår jag att ni gemensamt försöker komma fram till vad som utgör en skälig nedsättning av hyran i just ert fall.

Vänligen,

Jennifer Parmlind
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1588)
2021-07-29 Fråga om besittningsskydd vid uthyrning av privatbostad
2021-07-28 Behöver ens partner stå på hyreskontraktet för att få bo med en?
2021-07-28 Tidsbestämt hyresavtal gällande privatbostad - uppsägningstid
2021-07-28 Uppsägningstid vid uthyrning av privatbostad

Alla besvarade frågor (94359)