Hyresreducering vid vattenskada

Jag hyr ut min bostadsrätt i andra hand och en vattenskada har uppkommit utan att hyresgäst gjort något oaktsamt. Det är nämligen läckage i från ett element som rostat sönder. Blir jag skyldig ersättning till hyresgästen för tiden då det renoveras?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När någon upplåter en bostadsrättslägenhet i andra hand är lag om uthyrning av egen bostad tillämplig (även kallad privatuthyrningslagen). Lagen reglerar dock inte frågan varför bestämmelserna i 12 kap. jordabalken gäller.

Om lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid lägenheten är i bristfälligt skick, se 12 kap. 16 § och 12 kap. 11 § JB. Hur stor nedsättningen ska vara är individuellt och beror på omfattningen av skadan och under hur lång tid renoveringen pågår.

Om hyresgästen betalar hyran utan att påtala bristen har denne som regel inte rätt till någon hyresreducering. Men tar hyresgästen upp detta med dig föreslår jag att ni gemensamt försöker komma fram till vad som utgör en skälig nedsättning av hyran i just ert fall.

Vänligen,Jennifer ParmlindRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning