Hyreshöjnings skälighet

Hej

Jag flyttade in i en hyresrätt den 2009-12-01 och idag 2017-12-28 kommer hyresvärden och vill höja hyran med 500 kr. Ingen renovering av lägenheten har gjorts under denna tid. Endast utbyte av badkar till duschkabin. Är detta skäligt? Se fram emot ett snabbt svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Oftast höjs hyran en gång per år, men ibland med andra tidsmellanrum. Hyreshöjningen ska vara "skälig". Det är inte enbart renoveringar som räknas in utan kan bero på en mängd saker, t ex ökning i vissa kostnader som hör till fastigheten.

Det du kan göra är att kontakta Hyresgästföreningen för att ta reda på om höjningen är skälig och vad som i ett sådant fall skulle kunna tala för en sådan hyresökning. Hyresvärden kan inte höja hyran hur mycket som helst.

Enligt 12 kap. 54 § jordabalken ska hyresvärden skriftligen meddela dig om hen vill ändra hyresvillkoren. Om man inte kommer överens ska hyresnämnden kontaktas, som i sin tur har att komma fram till om hyran är skälig. Vid en skälighetsbedömning görs bland annat en jämförelse med andra lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet anses vara likvärdiga. Detta kan du läsa om i 12 kap. 55 § JB. Anledningen till att denna bestämmelse finns är för att skydda hyresgäster mot hyreshöjningar som är oskäliga.

Vänligen,

Hanna KarlssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning