Hyreshöjning

Måste hyresvärden avisera hyresgästen innan hyreshöjning skall träda ikraft? isåfall hur lång tid innan höjningen ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Hyresavtal fungerar som andra avtal vilket innebär att de inte ensidigt kan ändras. Din hyresvärd kan därför inte höja hyran utan att du går med på det. Vissa andra regler gäller dock om förhandlingsordning finns för huset (jag utgår nedan ifrån att någon sådan inte finns då du inte angivit detta). Då du inte heller angivit något om att du godtagit en hyreshöjning tänkte jag förklara lite allmänt om hur höjning av hyra fungerar i dessa fall.

Frågor om hyra och liknande regleras i 12 kap. Jordabalken (JB). Enligt 12:54 JB ska hyresvärden, om denna vill att hyresvillkoren ska ändras (exempelvis storleken på hyran), skriftligen meddela hyresgästen om ändringen. Om hyresgästen inte går med på ändringen, det vill säga höjningen av hyran, kan hyresvärden ansöka om ändring av hyran hos hyresnämnden. En sådan ansökan hos hyresnämnden får göras tidigast en månad från att hyresgästen meddelats om att hyresvärden vill göra en ändring/höjning. I dessa fall, när ansökan hos hyresnämnden gjorts, är det alltså hyresnämnden som avgör om hyran får höjas eller inte. När hyresnämnden avgör en sådan tvist ska hyran enligt 12:55 JB fastställas till ett skäligt belopp. Vid bedömning av skäligheten tillämpas den så kallade bruksvärdesregeln vilket innebär att hyran inte påtagligt får överstiga hyran för lägenheter vars bruksvärde är likvärdigt med den lägenhet som tvisten avser.

Vänligen,

Matilda CroneRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”