Hyreshöjning

2016-07-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Måste hyresvärden avisera hyresgästen innan hyreshöjning skall träda ikraft? isåfall hur lång tid innan höjningen ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Hyresavtal fungerar som andra avtal vilket innebär att de inte ensidigt kan ändras. Din hyresvärd kan därför inte höja hyran utan att du går med på det. Vissa andra regler gäller dock om förhandlingsordning finns för huset (jag utgår nedan ifrån att någon sådan inte finns då du inte angivit detta). Då du inte heller angivit något om att du godtagit en hyreshöjning tänkte jag förklara lite allmänt om hur höjning av hyra fungerar i dessa fall.

Frågor om hyra och liknande regleras i 12 kap. Jordabalken (JB). Enligt 12:54 JB ska hyresvärden, om denna vill att hyresvillkoren ska ändras (exempelvis storleken på hyran), skriftligen meddela hyresgästen om ändringen. Om hyresgästen inte går med på ändringen, det vill säga höjningen av hyran, kan hyresvärden ansöka om ändring av hyran hos hyresnämnden. En sådan ansökan hos hyresnämnden får göras tidigast en månad från att hyresgästen meddelats om att hyresvärden vill göra en ändring/höjning. I dessa fall, när ansökan hos hyresnämnden gjorts, är det alltså hyresnämnden som avgör om hyran får höjas eller inte. När hyresnämnden avgör en sådan tvist ska hyran enligt 12:55 JB fastställas till ett skäligt belopp. Vid bedömning av skäligheten tillämpas den så kallade bruksvärdesregeln vilket innebär att hyran inte påtagligt får överstiga hyran för lägenheter vars bruksvärde är likvärdigt med den lägenhet som tvisten avser.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag är verkligen imponerad. Så enkel fråga och så fundamentalt virrvarr till svar som bara svarar på halva frågan! Varför inte nämna paragraf 54 a ? Visst, den är krångligt formulerad och gäller bara för hyresavtal på obestämd tid. Men där står det relativt tydligt att avisering måste ske minst två månader innan den nya hyran börjar gälla. https://lagen.nu/1970:994#K12P54aS1
2016-09-07 02:10
Hej, Svaret på din fråga finns i mitt svars första stycke, dvs pga att mitt svar utgår ifrån att ingen förhandlingsordning finns. Passivitetsregeln i 12:54 a JB kan inte tillämpas när hus saknar förhandlingsordning. Därför har 12:54 a JB ingen betydelse i detta fall och därför finns ingen anledning att nämna denna i svaret. Förfarandet när part vill ändra villkoren i ett bostadshyresavtal och förhandlingsordning ej gäller för lägenheten framgår i dessa fall av 54 §.
2016-09-07 12:08
Hej, jag har tagit lärdom av många utav era svar som ni flitigt och vänligt besvarar. I detta fall vill jag tacka för att jag som novis kan få denna hjälp helt utan kostnad. Tusen tack för allt arbete ni lägger ner! :-)
2017-08-30 18:16
Hej Vad innebär att ett hus saknar förhandlingsordning? Om man som privatperson hyr ut ett hus vad gäller då? Mvh Cecilia
2018-01-26 07:40
Undrar detsamma som ovanstående!
2018-02-23 12:38
Jag med undrar samma sak.
2018-02-26 11:37
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1436)
2020-10-24 Besittningsskydd vid privatuthyrning
2020-10-22 Ska man betala hyra för en nedbrunnen lokal?
2020-10-19 När ska man flytta ut när utflyttningsdagen infaller på röd dag?
2020-10-18 Hyresvärds rätt att kräva hyra vid uppsägning av inneboende

Alla besvarade frågor (85316)