FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal02/02/2017

Hyresgästs skyldigheter vid uppsägning av hyresavtal

Hejsan, vi är tre kompisar som studerar och har hyrt en lägenhet med en hyra på 16.000 kr. Vi har ett kontrakt som vi omgående var tvungna att häva på grund av att en person flyttade ut och att vi var två personer som delade på 16.000 kr. Till en början var hyresvärden okej med att häva kontraktet, men nu säger hon att det stiftats en ny lag där det sägs att man inte får lämna lägenheten innan vi hittat en ny person som kan flytta in. Vad har vi för lagstöd på vår sida?

MVH

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
De bestämmelser som reglerar hyresförhållandet återfinns i jordabalken (JB) kap. 12 (här).
Inledningsvis bör nämnas att en hyresgästs möjlighet att häva ett hyresavtal är begränsad till ett fåtal situationer. Situationerna finns reglerade i JB 12:11-14 (här) samt 12:16-18 (här) och utgörs bl.a. av olika fall då det föreligger väsentliga brister i lägenheten. Det har med andra ord saknats hävningsgrund i ert fall. Det blir istället fråga om en uppsägning av hyreskontraktet.

Bestämmelserna i 12 kap. JB kan dock åsidosättas genom avtal mellan hyresgäst och hyresvärd, så länge som avtalet inte är till nackdel för hyresgästen. Har ni i så fall avtalat om att ni har rätt att säga upp kontraktet utan uppsägningstid (vilket innebär, likt hävning, att ni kan frånträda lägenheten direkt) ska avtalet gälla. Det krävs dock för uppsägning av hyresavtal som varat längre än 3 månader att uppsägningen görs skriftligen, enligt 12:8 (här). Om ni inte avtalar om uppsägningstid finns bestämmelser om dess längd i 12:3-5 (här). Uppsägningstiden skiljer sig åt beroende på om ni ingått kontrakt på bestämd eller obestämd tid, samt hur långt hyresförhållandet varit.

Den lagbestämmelse som din hyresvärd hänvisar till existerar inte. Det finns ingen bestämmelse om att ni som hyresgäster är skyldiga att finna nya hyresgäster. Ni är dock, som nämnt, skyldiga att iaktta uppsägningstiden innan ni kan flytta ut om ni inte avtalar med er hyresvärd om att förkorta tiden eller avtalar bort den helt. Den möjligheten ökar eventuellt om ni lyckas finna nya potentiella hyresgäster som kan ta över hyreskontraktet.

Hoppas du fick svar på din fråga.
Lycka till!
Med vänliga hälsningar,Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?