Hyresgästs rätt till uppsägning / hyresvärds underhållsskyldighet

2016-04-09 i Hyresavtal
FRÅGA
Hyresvärden (privat hyresvärd) har ej följt hyresavtalet. Kan jag säga upp kontraktet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din hyresvärd har gjort sig skyldig till ett kontraktsbrott. Som hyresgäst kan du vidta flera olika åtgärder beroende på vilken del av hyresavtalet hyresvärden har brutit mot.

Bestämmelser om förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd finns i 12 kap. Jordabalken (den s.k. hyreslagen). Att säga upp hyresavtalet med beaktande av uppsägningstiden står dig alltid fritt, det finns dock situationer där du kan säga upp hyresavtalet till omedelbart upphörande. Rätt till omedelbar uppsägning enligt lagen föreligger t.ex. när hyresvärden orsakar en skada på bostaden, om det förekommer ohyra i bostaden, om en myndighet meddelar ett förbud mot att bostaden används, om föregående hyresgäst vägrar flytta ut eller om hyresvärden vid inflyttningen inte tillhandahåller bostaden i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar. Även under hyrestiden ska hyresvärden vidta åtgärder för att hålla bostaden i sådant skick. Gör hyresvärden inte det, föreligger grund till omedelbar uppsägning. Även i en sådan situation där hyresvärden har upplåtit hyresrätten till flera personer, dvs. har ingått fler än ett hyresavtal för samma objekt, föreligger rätt till omedelbar uppsägning för den hyresgäst som missgynnas av den s.k. dubbeldispositionen.

Av hyresavtalet kan följa ytterligare rättigheter för dig att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Om det i hyresavtalet finns en bestämmelse som säger att du inte har samma rätt till omedelbar uppsägning som följer av lagen, är denna bestämmelse utan verkan enligt 12 kap. 1 § 5 st. Jordabalken.

Alexander Ahlfont
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1484)
2020-12-31 Hur lång uppsägningstid gäller vid en andrahandsuthyrning?
2020-12-31 När anses uppsägning kommit hyresgäst tillhanda?
2020-12-29 Möjlighet till kortare uppsägningstid
2020-12-29 Uppsägning i förväg av hyreskontrakt på bestämd tid

Alla besvarade frågor (88087)