Hyresgästens möjlighet att överlåta hyresrätt till närstående

Jag bor hos min bror och registrerad hos myndigheter som inneboende, min bror ska gifta sig under hösten 2016 och han ska flytta till sin fru. Har jag rätt att ta över hans förstahands kontrakten ( hur länge ska jag vara registrerad hos honom som inneboende för att ta över hans lägenhet?)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår det att ditt förhållande rör sig om ett hyresförhållande och svaret på din fråga finner du i 12 kap. jordabalken.

Av 12 kap. 34 § jordabalken framgår det att en hyresgäst som inte avser att använda sig av sin bostadslägenhet får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med honom. Det framgår även att hyresnämnden ska ha gett sitt tillstånd till överlåtelsen och att ett sådant tillstånd ska ges om hyresvärden kan nöja sig med den nya förändringen/den nya hyresgästen. Tillståndet kan förenas med villkor.

För att du ska kunna få bostadslägenheten överlåten till dig krävs det enligt paragrafen att du är att anse som närstående som varaktigt sammanbott med din bror. Det ska även vara så att du och din bror ska ha haft ett gemensamt hushåll och använt lägenheten tillsammans. Som närstående i ditt fall anses personer som är nära släkt till hyresgästen och har du och din bror en verklig broderlig relation till varandra är närståendekravet uppfyllt.

För kravet på "varaktigt sammanbott" gäller det att du har sammanbott med din bror i minst tre år. I undantagsfall kan tiden gå under tre år. Enligt praxis har det då rört sig om "plötsliga dödsfall" med hyresgästen som den döde. I ditt fall torde något undantag inte föreligga. Notera att beviskravet för att du har "varaktigt sammanbott" med din bror ligger på dig och din bror. Här kan förhållanden som att du och din bror delat på hyran och gemensamt stått för bostadslägenhetens hushåll vägas in.

Du bör notera att om du är att anse som endast inneboende i lägenheten kan svårigheter uppstå. Kravet i denna paragraf är att du ska anses ha haft ett i verklig mening boendegemenskap med din bror. Om du endast är att anse som inneboende kommer du troligtvis inte få tillstånd till överlåtelsen av lägenheten av hyresnämnden, se här RH 2003:9. Är du inskriven som inneboende hos myndigheterna men de faktiska förhållandena är att du varaktigt sammanbott med din bror kommer detta att vägas in i bedömningen om bostadslägenheten ska överlåtas till dig. Kan det konstateras att du i verklig mening haft ett boendegemenskap med din bror torde några problem inte föreligga. Det gäller dock att du och din bror kan bevisa detta.

Hoppas detta ger ett svar på din fråga! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig igen!


Hasan ErdoganRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning