Hyresgästens vårdnadsplikt i bevishänseende

Hej, jag hade besiktning på lägenheten jag ska flytta ut ifrån och vid besiktningen hittade vi att en liten plastbit saknades i frysen och jag har aldrig sett denna "skadan " så jag kan inte säga om detta var jag som tog sönder det. Men nu kräver hyresvärden att jag blir skyldig att ersätta hela frysen och kylskåpet då det sitter ihop och den fungera utmärkt fast det bara saknas en liten plastbit i frysen, har de rätt i att kräva skadestånd?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag kommer att dela upp din fråga i tre delar; allmänt om din fråga, vad som gäller i din situation och slutligen en sammanfattning.

Allmänt
Din fråga handlar om hyresgästens vårdnadsplikt, som framgår av 12:24 JB, och vad som gäller i bevishänseende om det visar sig att det föreligger skada i lägenheten. Av 12:24 JB framgår en viktig skyldighet för hyresgästen att väl vårda lägenheten. I vårdnadsplikten ingår också en skyldighet att underrätta värden om skada eller brist i lägenheten. Ju större olägenheter som hotar, desto snabbare måste värden underrättas, se närmare 12:24 2 st. JB.

Huvudregeln är att hyresgästen inte utan hyresvärdens samtycke får göra förändringar i lägenheten eller vidta särskilda anordningar som inte kan återställas när hyresgästen flyttar (detta gäller även förbättringar). Här bör anmärkas att skadeståndet ofta bortfaller i dessa situationer, detta eftersom hyresvärden inte har fullgjort sin underhållsskyldighet enligt 12:15 2 st. JB. Om lägenheten ändå ska fräschas upp bör hyresvärden inte kunna övervältra kostnaderna på hyresgästen. Vad som i övrigt närmare åligger hyresgästen beror på förhållandena i det enskilda fallet, bland annat vad avtalet innehåller. Ofta innehåller kontraktet närmare föreskrifter om hur lägenheten ska vårdas.

Om hyresgästen försummar sin skyldighet att vårda lägenheten kan följden bli skadestånd. Skadeståndsansvaret framgår av 12:24 1 st. JB. För övrigt kan det vara svårt för en hyresvärd att konstatera vem som är den egentlige skadevållaren och kräva denne. Ansvaret begränsas till att gälla vissa typiska och beräkneliga skador.

Din situation
Att den hyrda egendomen tillfogas vissa skador genom bruket behöver inte alltid innebära att hyresgästen brustit i sin vårdnadsplikt. Ibland kan skadorna framstå som en nära oundviklig följd med hänsyn till det ändamål som lägenheten upplåtits för. Detta gäller inte bara för slitage, utan även andra skador.

Sammanfattning
Hyresavtalet medför åtskilliga förpliktelser för hyresgäster. Viktigast är att hyresgästen ska betala hyran, vårda lägenheten väl samt iaktta ordning och skick i lägenheten. Vid väsentligt kontraktsbrott kan hyresgästen bli skadeståndsskyldig på grund av kontraktsbrott. Hyresgästen kan också bli skadeståndsskyldig, om hen försummar att underrätta hyresvärden om skada eller brist 12:24 2 st. JB.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.
- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Bästa hälsningar,

Yekta KeskinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Skadestånd? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”