Hyresgästens skyldigheter att utföra eller bekosta reparationer

2018-09-26 i Hyresavtal
FRÅGA
Kan hyresvärden via kontraktet tvinga mig som hyresgäst att köpa färg och skrapa/måla fasaden på huset jag bor i. Har nu haft vänner här som hjälpt mig och klättrat på vinglig ställning 10 meter upp. Eftersom hyresvärden annars skulle skicka hit ett företag och ge mig räkningen.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag har tolkat din fråga undrar du om din hyresvärd genom ert hyreskontrakt kan tvinga dig att stå för en ommålning.

Reglerna om hyra regleras i 12 Kap. Jordabalken (JB). Detta kapitel kallas även ibland hyreslagen.

Hyresgästens vårdplikt

Du som hyresgäst har så kallad vårdplikt, (12 kap. 24 § JB). Det innebär att du har ett ansvar för skada på lägenheten som tillfogas genom att du är oförsiktig eller obetänksam. Du ska med andra ord vara varsam och ordentlig som hyresgäst.

Hyresvärdens underhållsplikt

Hyresvärden har å sin sida ett ansvar för att hyresobjektet ska vara fullt brukbart för sitt ändamål enligt den allmänna uppfattningen, (12 Kap. 9 § JB). Hyresvärden har alltså ett ansvar för att objektet ska fungera som det är tänkt.

Denna underhållsplikt sträcker sig över hela hyrestiden, (12 kap. 15 § JB).

Utgångspunkten är alltså att det är hyresvärden som har ansvaret för att bekosta och ombesörja underhållsarbete och sedvanliga reparationer.

Men det är viktigt för mig att påpeka att detta kan avtalas bort, under förutsättning att det görs på rätt sätt. Det går alltså för hyresvärden att, i vissa fall, ha klausuler i hyreskontraktet som gör att denne inte har samma underhållsplikt som i utgångsläget, (12 Kap. 15 § andra stycket JB). För att jag ska kunna avgöra vad som gäller i ditt enskilda fall hade jag behövt granska ditt hyreskontrakt.

Mina råd till dig

Du som hyresgäst har en vårdplikt, men den handlar snarare om att du inte ska vara oförsiktig medan du bor i hyresobjektet. Den ger dig inte någon skyldighet att ombesörja reparationer som ommålning av fasad.

Hyresvärden har en underhållsplikt som innebär att denne har ett ansvar för att ombesörja reparationer. Utgångspunkten är alltså att det är hyresvärden som ska stå för reparation och liknande underhåll.

Det finns vissa situationer där underhållsplikten kan minska eller omförhandlas genom avtal. Ett exempel skulle kunna vara att ert hyreskontrakt avser ett enfamiljshus och att det finns en klausul i hyreskontraktet som innebär att hyresvärden inte har samma underhållningsplikt som i vanliga fall.

Du bör ta kontakt med en jurist för att granska hyresavtalet. Mina kollegor på Lawline finns tillgängliga över telefon, och jag hade rekommenderat dig att ta kontakt med dem för att få ytterligare hjälp med att granska avtalet och få reda på exakt vad som gäller i ditt fall.

Jag hoppas att jag kunde klara upp några av dina frågetecken, och lycka till framöver!

Med vänlig hälsning

Christoffer Thorell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1127)
2019-03-23 Hur kan jag säga upp det nuvarande hyresavtalet som gäller på bestämd tid?
2019-03-22 Kan hyresvärden korta ner uppsägningstiden?
2019-03-21 Besittningsrätt vid uthyrning av villa
2019-03-21 Vad gäller vid uppsägning av hyresavtal innan hyrestiden börjar?

Alla besvarade frågor (66981)