Har hyresgästen rätt till nedsättning av hyra vid sedvanligt underhåll?

Jag hyr en lägenhet i Malmö,o nu behöver hyresvärden ha tillgång till lägenheten för en renovering av läcka in på innertaket där ett framtida takfönstret skall sättas in. Han skriver i ett nytt kontrakt att....Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning av hyran för tid,varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av lägenheten.

Stämmer detta.eller vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Hyreslagen
12 kap. JB (jordabalken) innehåller regler för hyresförhållanden, även kallad hyreslagen.

I första hand reglerar hyreskontraktet hyresgästens rättigheter gentemot hyresvärden, men om bestämmelse i hyreskontraktet strider mot sådan i hyreslagen, blir bestämmelsen i hyreskontraktet ogiltig. Man säger då att hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån. Detta framgår av 1 § 5 st. hyreslagen.

Hyresvärdens underhållsskyldighet
I 15 § sägs att hyresvärden ska hålla lägenheten i sådant skick som anges i 9 § 1 st. om inte annat avtalats, detta innebär att hyresvärden ska hålla lägenheten i sådant som enligt allmän uppfattning är fullt brukbart och godtagbart skick avsett för ändamålet. Genom detta framgår hyresvärdens så kallade underhållsskyldighet, medförande att hyresvärden ska utföra "sedvanliga reparationer" med "skäliga tidsmellanrum".

Har du som hyresgäst rätt till nedsättning?
Genom 16 § första stycket, tredje punkten, som hänvisar till 10 - 12 §§ hyreslagen, framgår att du som hyresgäst har rätt till nedsättning av hyran för brister eller annat hinder i nyttjanderätten uppstår.

Avtal om inskränkning av rätt till nedsättning
Hyreslagen tillåter dock även att det i hyreskontraktet träffas avtal om inskränkning av denna rätt till ersättning till följd utav brister eller hinder i nyttjanderätten, rätten till att avtala om sådan inskränkning framgår i 16 § 3 st. Man kan då avtala om, som i ditt fall, att hyresgästen inte har rätt till ersättning för sedvanligt underhåll.

Det nya villkoren i det nya kontraktet
Vad gäller det nya kontraktet så ska hyresvärden, om denne vill att hyresvillkoren ska ändras, skriftligen meddela dig som hyresgäst detta och överenskommelse kan träffas. Hyresvärden kan inte ensidigt ändra villkoren i ett slutet avtal. Så giltigheten av det nya hyreskontraktet förutsätter att ni träffat överenskommelse om de nya villkoren och slutit ett nytt avtal (54 § hyreslagen).

Om överenskommelse träffats om de nya avtalsvillkoren gäller att du inte har någon rätt till nedsättning av hyran.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”