Hyresgästens rätt att återfå depositionsavgift om kontraktet sägs upp innan tillträdesdatumet.

2021-08-31 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Vår dotter har tillträde till ett uthyrningsrum den 1/9. Hon sa upp avtalet, som har 3 månaders uppsägningstid, den 29/8 då rummet visade sig vara mer av ett förråd. Fått muntlig tillåtelse av boende till lägenheten att flytta in i förtid. Hon hade tagit lgh osedd då den låg långt bort. Hon hade erlagt en deposition på6000 som nu hyresvärden vill behålla! Då hon sa upp avtalet innan tillträdesdatum, har hon då inte rått till att återfå depositionen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att hon har lagt 6000 i deposition på lägenheten och att hon aldrig bodde i den och att hon därmed inte gjort sig skyldig till någon skada på bostaden och att den vårdplikt som i 12 kap. 24 § Jordabalken (JB) därför inte kan göras gällande. Vilket hyresvärden tycks varit medveten om.

Jag vill börja med att meddela att det inte är möjligt för mig att ge ett direkt svar då deposition bygger på avtal och att hyresvärden därför mycket möjligt kan ha lagt till en punkt som säger att hyresvärden har rätt att behålla depositionen.

Depositionen

Det finns inga lagar som styr depositionsavgifter utan detta i sig självt ses som ett självständigt civilrättsligt kontrakt. Tanken med denna summa är att det ska gälla som en försäkran om att hyresgästen sköter sig samt en avgift som hyresvärden får behålla om det på bostaden uppkommit skador som inte är att anse som förslitningsskador. Den fungerar då som en ekonomisk säkerhet för hyresvärden. Det händer dock att en hyresvärd hittar på falska anledningar till att inte återbetala depositionen.

Säga upp avtalet innan tillträdesdatum

Det finns inte något som säger att ett hyresavtal inte får sägas upp innan hyrestiden börjar gälla utan här är det mycket riktigt fortfarande de 3 månaders uppsägningstid som gäller. (12 kap. 5 § JB)

Sammanfattning

Frågan om deposition är inte berörd i lagtext och bygger på det kontrakt som är uppställt mellan parterna. Däremot finns det inte något som stödjer att hyresvärden behåller en deposition på grund av att din dotter sagt upp avtalet innan tillträdesdatumet, om det inte står skrivet i avtalet att hen har den rätten.

Min rekommendation är att din dotter i första hand vänder sig till en jurist som kan läsa igenom det kontrakt som är uppställt mellan henne och hyresvärden och att hon sedan själv eller med juristens hjälp vänder sig till tingsrätten för en stämningsansökan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?