Hyresgästens ersättningsskyldighet vid skada i lägenhet

2019-10-12 i Skadestånd
FRÅGA
Hej ! Vid avflyttning fann vi ett flertal fönsterrutor sönderslagna. Hyresgäst vägrar nu att betala rep. av dessa. Vi anser att detta är onormalt slitage och att hyresgäst har ansvar för detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyresförhållanden finns i 12 kapitlet Jordabalken (JB).

Normalt slitage

En hyresgäst är skyldig att under hyrestiden vårda lägenheten (12 kap 24 § JB). Hyresgästen har rätt till normalt slitage, det vill säga vad som är normalt för att kunna leva, exempelvis märken på golvet, fettfläckar etc. Men jag anser att sönderslagna fönsterrutor inte är normalt slitage.

Hyresgästens ersättningsskyldighet

Hyresgästen är ersättningsskyldig för skada som uppkommer genom oaktsamhet, det vill säga vårdslöshet. Viktigt att påpeka är att hyresgästen även ansvarar för skada som annan har orsakat, till exempel en kompis. En skada som uppstår genom en olyckshändelse är hyresgästen däremot inte skyldig att ersätta.

Frågan blir då om de sönderslagna rutorna har skett genom vårdslöshet eller olyckshändelse. Det är du som hyresvärd som måste bevisa att de sönderslagna rutorna har gått sönder under tiden din hyresgäst bott i lägenheten. Däremot kan inte hyresgästen komma undan med att endast säga att det var en olyckshändelse. För mig är detta svårt att svara på, men det som kan tala för att hyresgästen agerat vårdslöst ärpå hur fönsterrutorna ser ut, om det ser värre ut än en olyckshändelse.

Jag vill även tillägga att hyresgästen har ansvar för att underrätta dig om skada som har uppkommit. Sker inte detta blir hyresgästen skyldig att ersätta den ska som uppkommit därefter (12 kap 24 § 2 st JB)

Svaret på din fråga är alltså att de sönderslagna fönsterrutorna inte anses vara normalt slitage, och om det går att bevisa att skadan skett på grund av hyresgästens vårdslöshet kommer hyresgästen att bli ersättningsskyldig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Anna Holmlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd (62)
2020-06-30 Skadestånd vid skada på fastighet
2020-06-29 Vem vänder man sig till vid en fastighetstvist?
2020-06-05 Vem äger träd vars stam lutar över på grannens tomt?
2020-06-05 Olovlig kapning av grenar på grannes träd

Alla besvarade frågor (81798)