Hyresgästens ansvar vid målning efter överenskommelse

2020-05-08 i Skadestånd
FRÅGA
Hej! Min syster och jag har hyrt ut vårt hus f o m 1 maj i år. Under april fick dem tillgång till huset för att fixa lite. Bland annat gick vi med på att dem fick måla det duvblå taket vitt. När vi kom dit hade dem målat de specialbehandlade bruna bjälkarna (som var behandlade för att se gamla ut) helt vita. Dem sade att dem räknade de som tak. Dem sade också att dem råkat måla utanför och sedan fortsatt. Detta går ej att återställa om man inte tar ner dem, lägger dem i lut och sedan sätter upp den. Cirka sex bjälkar på 5 m var. Vi vet ej hur vi ska göra då vi ser en stor värdeminskning när huset senare ska säljas vilket hyresgästerna vet om. Mvh
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.

Jag kommer nedan redogöra för vilka lagar som är tillämpliga för att besvara er fråga, för att sedan göra en bedömning om vilka utsikter ni har att få ersättning för denna skada från hyresgästerna.


Tillämpligt lagrum
Även om målningen företogs innan tillträdesdagen gjordes denna i egenskap av hyresgäster, varför Hyreslagen i 12 kap. Jordabalken (JB) är tillämpliga för att kunna besvara er fråga. Även bestämmelser ur skadeståndslagen (SkL) är relevanta.


Rätten till ersättning vid skada

Enligt hyreslagen framgår det att den som hyr ett hus, på egen bekostnad har rätt att bland annat utföra målning och skulle det vara så att huset minskar i värde genom denna handling är hyresgästen ersättningsskyldig. Ni har alltså rätt att begära hyresgästerna att betala er för den skada som ni har lidit genom att bjälkarna målades. Skadestånd ska enligt lagen ges exempelvis om arbetet är dåligt utfört. Skulle hyresgästerna inte gå med på att betala er någon ersättning får ni ta det här vidare till hyresnämnden som kommer pröva om någon sådan skyldighet finns, 12 kap. 24 a § JB.


Om hyresnämnden inte prövar er ansökan
Det finns en möjlighet att hyresnämnden inte anser att detta faller inom deras befogenhet och då skulle alternativet vara att ta ärendet till tingsrätten på skadeståndsrättsliga grunder, 2 kap. 1 § SkL och 12 kap. 24 § JB. I så fall bör ni dock vara medvetna om att det kan tillkomma höga rättegångskostnader, varför ni måste tänka igenom beslutet noga.


Kan ni anses som medvållande?

En problematik som givetvis kan uppstå i det här fallet är att ni har tillåtit hyresgästerna att måla taket och att de påstår att de räknade med att bjälkarna tillhörde detta. När hyresnämnden, alternativt tingsrätten, samlar in sin bevisning i frågan kommer givetvis detta tas med i bedömningen och det faktum att ni inte har påtalat att takbjälkarna inte fick målas skulle i viss mån tyvärr kunna räknas som ett medvållande från er sida till det som skett. Ett medvållande skulle alltså kunna sätta ner (jämka) skadeståndet en del eller i dess helhet beroende på i vilken mån ni anses ha medverkat till skadan, 6 kap. 1 § SkL. Ett argument till hyresgästernas fördel är alltså att om bjälkarna nu var så värdefulla så borde ni ha påtalat det och inte låtit dem måla taket.


Något som talar till er fördel
Något som däremot talar till er fördel i frågan är att hyresgästerna sa att de råkat måla utanför och sedan fortsatt. Det låter där som att de någonstans var medvetna om att bjälkarna inte egentligen hörde till taket, men struntade i det och målade över dem också utan att rådfråga er. På denna grund menar jag att ni ska ha rätt till ersättning för den skada som ni har lidit.


Råd och avslutning
Sammanfattningsvis anser jag att hyresgästerna har gjort sig skyldiga till att ersätta skadan eftersom de borde ha insett att bjälkarna inte var en del av taket. Detta kan givetvis diskuteras då hyresgästerna givetvis hade talat för det motsatta. I första hand råder jag er att tala med hyresgästerna och försöka komma överens om en lösning där de ersätter er pengar för er skada. Skulle ni inte komma överens och ni ändå är intresserade av att gå vidare med ärendet så skickar ni in en ansökan till hyresnämnden. Det gör ni HÄR. Vill ni vill ha hjälp med denna ansökan kan ni givetvis anlita en av våra jurister på byrån genom att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se.

Skulle hyresnämnden inte ta emot er ansökan kan ni i sista hand ta det vidare till tingsrätten, vilket ni bör vara beredda på kan kosta en hel del pengar.

Jag hoppas att i fick svar på er fråga och skulle det vara så att ni har några följdfrågor eller behöver hjälp når ni mig på min mejl. Annars önskar jag er ett stort lycka till!


Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd (68)
2020-12-23 köparens dröjsmål
2020-12-12 Har man rätt till hyresnedsättning ifall man inte får vistas i en lokal på grund av åtgärder mot ohyra?
2020-11-20 Vad har jag för rättigheter vid uppsägning av hyreslokal för rivning?
2020-10-11 Vad kan jag göra när grannen skadat min mark?

Alla besvarade frågor (89687)