Hyresgästen kvarlämnar egendom

2020-01-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Min inneboende hämtar inte sina saker vid flytt. Vad gör man?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Om din hyresgäst lämnar kvar egendom tillfaller dessa dig om hyresgästen inte hämtar dennes egendom inom sex månader från det att hen lämnade bostaden. Om du dessutom har uppmanat hyresgästen att komma tillbaka för att hämta sina grejer har denne enbart tre månader på sig att göra så innan sakerna tillfaller dig (2:27 Jordabalken).

Innan sex månader (alternativt tre månader om du uppmanat hyresgästen att hämta sina grejer) har passerat så skulle jag avråda dig från att använda eller på något sätt göra dig av med sakerna eftersom det då råder risk för att du begår brottet olovligt förfogande (10:4 Brottsbalken). Vidare kan du anses gjort dig skyldig till brott även genom att köra hem sakerna till personen eftersom man därigenom flyttar på personens egendom och på så sätt rubbar ägarens besittning (8:8 Brottsbalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1915)
2020-02-20 Gåva av fastighet - formkrav
2020-02-13 Ta ner grenar som hänger över från grannens tomt
2020-02-12 Vad ska vi göra när vi inte får tillstånd att använda en enskild väg för att komma fram till våra hus?
2020-01-31 Hyresgästen kvarlämnar egendom

Alla besvarade frågor (77203)