Hyresgästen betalar inte hyran, hur kräver jag tillbaka skulden?

2019-01-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag hade en hyresgäst som inte betalat hyran. En muntlig överenskommelse gjordes att hyresgästen skulle byta lägenhet. Byte skedde men hyresgästen och sin borgenär vägrade sedan skriva på det nya hyreskontraktet. Jag fick hyresgästen att flytta ut men ingen hyra har betalats för tiden i nya lägenheten. Min fråga är nu hur jag bäst kräver tillbaka skulden. Ska jag kräva hyra på nya lägenheten trots att inget skriftligt avtal finns? Finns sms som styrker att hyresgästen kommit överens att bo där. Eller ska jag kräva betalt från gamla lägenheten då den inte sagts upp skriftligt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att hyresgästen först hyrt en lägenhet med en viss hyra och sedan kommit överens med dig om att byta lägenhet och betala en annan hyra, utan att signera det nya hyresavtalet.

Vad gäller avtalen så är det fördelaktigt i bevishänseende att ha ett avtal nedskrivet och signerat, men det finns inga formkrav gällande hyresavtal utan det räcker med exempelvis ett sms om att ni kommit överens om att hyresgästen ska ta över den nya lägenheten. Du har alltså möjlighet att kräva betalning för dels den hyran som inte betalats i den första lägenheten och dels hyran för tiden i den nya lägenheten, trots avsaknad av avtal.

När man vill få in en skuld som du beskriver, kan man vända sig till Kronofogden. För att de ska kunna hjälpa till med indrivningen av skulden måste det finnas ett beslut om att skulden är riktig, sådant kan fastställas genom ett betalningsföreläggande som du kan ansöka om hos Kronofogden eller hos domstol. För att du ska kunna ansöka om betalningsföreläggande ska förfallodagen för skulden ha passerats och skulden ska avse pengar. Du ska också kunna förklara vad skulden avser för något. Om personen vägrar betala och bestrider skulden, kan du väcka talan i domstol. Om du vinner i domstol kommer det leda till en exekutionstitel som då kommer drivas in utav Kronofogden.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Lycka till!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1148)
2019-05-08 Kan min hyresvärd säga upp mitt hyresavtal med hänvisning till "bristande behov"?
2019-05-06 Andrahandshyresgästens ansvar i förhållande till förstahandshyresgäst respektive fastighetsägare
2019-05-06 Jag hyr en bostadsrätt i andra hand. Kontraktet är tidsbestämt. Har jag rätt att säga upp lägenheten en månad tidigare?
2019-05-06 Uppsägning av hyresavtal - Om hyresvärden inte går att kontakta

Alla besvarade frågor (69131)