Hyresgäst tar med sig fastighetstillbehör

2017-09-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi har en industrifastighet. Hyresgästen har sagt upp hyresavtalet för avflyttning.Vi misstänker att hyresgästen innan avflyttning avser att ta med sig utrustning som är fastighetens, dvs är att betrakta som stöld.Har jag rätt att byta lås i fastigheten för att hindra hyresgästen att ta sig in?Kan jag "varna" hyresgästen att om något som inte tillhör honom försvinner, så sägs avtalet upp med omedelbar verkan? Eller kan det ses som att jag hotar, dvs otillbörlig påverkan?Om det sker en faktiskt stöld, kan jag säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Rätt att byta lås?

Som hyresvärd har du inte rätt att byta lås under uppsägningstiden. Hyresavtalet går ut på att hyresgästen har tillgång (d.v.s. möjlighet att öppna med nyckel) till lokalen mot hyresersättning och uppsägningstiden ingår i den tiden där man ska ha denna tillgång eftersom hyresvärden får ersättning för den tiden.

Är varning om förverkande ett hot?

En varning eller hot om en rättslig åtgärd, såsom förverkande av hyresrätten, är inte olagligt. Ni kan varna honom om detta.

Förverkande av hyresrätten

Under vissa omständigheter kan man dock avsluta avtalet med omedelbar verkan, vilket kallas för förverkande av hyresrätten. Vad som kan leda till förverkande anges i 12:42 JB. I det här fallet bör den sjätte punkten passa mest in på situationen, d.v.s. att förverkande kan ske om "lägenheten på annat sätt vanvårdas" och "rättelse inte utan dröjsmål sker efter tillsägelse." Att utrustning tas från fastigheten borde anses vara vanvård. Detta innebär att om hyresgästen tar utrustning från fastigheten som han inte får ta och inte sätter tillbaka den efter att ni har varnat honom om att utrustningen inte får tas bort, bör ni ha rätt att avsluta hyresrätten med omedelbar verkan (12:42 st 1 p 6 JB), såvida han inte lämnar tillbaka utrustningen innan ni säger upp hyresrätten med omedelbar verkan (12:43 JB).

Jag kan dock inte med säkerhet säga att hyresrätten är förverkad genom att han tar utrustning tillhörande fastigheten, eftersom jag inte hittar något rättsfall där en liknande situation har skett och det inte står uttryckligen vad som menas med vanvård. Detta är något som dessvärre bedöms från fall till.

I vilket fall som helst, rekommenderar jag att ni polisanmäler honom om han tar med sig utrustningen tillhörande fastigheten.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa fler frågor om du har några!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2071)
2021-07-28 Hur sker en överlåtelse av fastighet?
2021-07-27 Fråga om träd medför olägenhet för grannar
2021-07-27 Får en hyresvärd utfärda böter?
2021-07-23 Har jag skyldighet att klippa bort grenar som växer in på grannens tomt?

Alla besvarade frågor (94330)