Hyresgäst som inte flyttar sina saker

2020-04-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag har hyrt ut mitt fritidshus under tiden 20190901 - 20200430. I kontraktet, som båda skrivit under, framgår hyrestiden tydligt. Jag har nycklar till huset. Om hyresgästen inte har flyttat ut den 1 maj som överenskommet, kan jag då gå in och bära ut hans saker? Han har inte betalat hyran för april, sista månaden i avtalet. Han har inte hört av sig och han svarar inte i telefon.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser kring hyra finns i 12 kap. jordabalken (JB).

Vad säger lagen?

Hyresavtal kan ingås på bestämd eller obestämd tid. Hyresavtal som ingåtts på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inget annat har avtalats. Ett hyresavtal som gäller under bestämd tid anses dock som förlängt på obestämd tid om hyresgästen fortsatt att använda lägenheten en månad efter hyrestidens utgång utan att hyresvärden anmodat hen att flytta. (12 kap. 3 § JB)

Då hyrestiden löpt ut ska hyresgästen senast påföljande dag lämna huset och senast klockan 12 den dagen hålla lägenheten tillgänglig för den som skall tillträda den. (12 kap. 7 § JB)

Om det efter att hyrestiden tagit slut och hyresgästen ska vara utflyttad, finns egendom som tillhör hyresgästen måste hyresvärden anmana hyresgästen att avhämta egendomen. Om detta inte sker inom tre månader från anmaning eller inom sex månader från att hen lämnade huset, tillfaller egendomen hyresvärden. (12 kap. 27 § JB)

Vad gäller i detta fall?

Då ni har ett hyresavtal på bestämd tid, upphör det att gälla 2020-04-30.Om hyresgästen inte flyttar självmant, är det viktigt att du uppmanar hen att flytta. Om hen bor kvar i en månad utan att du gjort detta, kommer hyreskontraktet omvandlas till att gälla på obestämd tid.

När hyrestiden löpt ut har hyresgästen en skyldighet att flytta ut alla sina saker. Om detta inte sker, ska du uppmana hyresgästen att flytta dem. Denna uppmaning kan vara muntlig eller skriftlig. Jag rekommenderar starkt att det sker skriftligen, så att du har tydliga bevis och inga missförstånd kan uppstå. Om hyresgästen fortfarande inte flyttar på dem inom tre månader, tillfaller egendomen dig.

Det är viktigt att komma ihåg att du har en skyldighet att vårda hyresgästens egendom och har ingen rätt att slänga något innan hyresgästen fått tre månader på sig att hämta sina saker.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1544)
2021-04-22 förbättrings-och ändringarbete utan tillstånd
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?

Alla besvarade frågor (91413)