Hyresgäst som inte betalat hyran

Hej det är så att jag har hyrt ut ett rum till en student, vi har skrivit hyresavtal osv... Men nu till saken är att hon har inte gett månadshyran än, hon säger att hennes pengar inte kommit från csn. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra nu?

Lawline svarar

Hej!

När hyresgästen inte betalar har du dels rätt att ta ut dröjsmålsränta och möjligtvis även att säga upp hyresgästen till avflyttning, jag beskriver det senare i svaret .

Angående dröjsmålsräntan gäller att om ni har kommit överens om en ränta i avtalet gäller den räntan, har ni däremot inte kommit överens om en ränta kan du debitera ränta efter vad som som stadgas i 6§ Räntelagen. Räntan du har rätt att debitera är den av Riksbanken fastställda referensräntan, för nuvarande 1%, med ett tillägg på 8%. Det här betyder att du kan ta ut 9% i dröjsmålsränta. Räntan utgår från förfallodagen, 3§ Räntelagen. Räntelagen hittar du https://lagen.nu/1975:635. 

På Kronofodgens hemsida  där kan du beräkna dröjsmålsräntan (http://www.kronofogden.se/4.4241a6e51345f4551008000311.html).

Angående att säga upp hyresgästen gäller 12 kap. jordabalken, eftersom du är att betrakta som hyresvärd gentemot din hyresgäst.

Du har rätt att säga upp hyresgästen utan uppsägningstid om hyran inte är betalad en vecka efter förfallodatum, man säger då att hyresgästen har förverkat sin rätt, 12 kap. 42§ 1p jordabalken. 

Du måste då ange till hyresgästen att avtalet upphör i förtid och underrätta henne om hur hon ska betala för att avvärja hävningen av hyreskontraktet, 12 kap. 43§ jordabalken. 

Hyresgästen har från att du har sagt upp hyresgästen till avflyttning tre veckor på sig att betala hyran som är förfallen. Hyresgästen kan tvingas att flytta först två dagar efter att dessa tre veckor har förflutit. Du har även en skyldighet att underrätta socialnämnden om uppsägningen och anledningen till uppsägningen, 12 kap. 44§ jordabalken. 

Jordabalkens 12 kapitel hittar du https://lagen.nu/1970:994#K12.

Sarah SaajakariRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning