Hyresgäst som inte betalar?

2020-04-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hyr ut en lokal som det bedrivs restaurangverksamhet i och hyresgästen har inte fullbetalt hyran, vad gör jag då? Lokalen ägs av mig privat
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar reglerna i 12 kap jordabalken (JB). Jag förstår det som att du hyr ut lokalen för näringsverksamhet, varför reglerna om lokaler är tillämpliga (12 kap 1 § tredje stycket JB). Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid om hyresgästen, när det gäller en lokal, dröjer med att betala hyran mer än två vardagar efter förfallodagen (12 kap 42 § punkt 2 JB).

Om hyresrätten förverkas på denna grund, men en rättelse görs innan hyresvärden sagt upp avtalet, kan hyresgästen dock inte skiljas från lägenheten på den grunden. (12 kap 43 § JB).

Om hyresrätten är förverkad på grund av dröjsmål med betalning av hyran och hyresvärden därför sagt upp avtalet, får hyresgästen inte på grund av dröjsmålet skiljas från lägenheten, om hyran betalats på det sätt som anges i 12 kap 20 § andra eller tredje stycket JB eller deponerats hos länsstyrelsen enligt 12 kap 21 § JB inom viss tid (12 kap 44 § JB).

Vad jag redogjort för ovan är en möjlighet för dig som hyresvärd. Du kan även hos kronofogdemyndigheten ansöka om ett betalningsföreläggande i syfte att få hyresgästen att betala resterande belopp.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1543)
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?
2021-03-31 Hyra / Uppsägning / Besittningsskydd / Arrende - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (91309)