Hyresgäst som förstört lokal – hur kräver jag som hyresvärd ersättning?

2017-08-13 i Skadestånd
FRÅGA
Har haft en hyresgäst i 8 år som bedrivit reparationsverkstad för tunga fordon. Efter hyrestidens slut lämnade han (på dagen) lokalen i ett bedrövligt skick.Vi återställde lokalen och skickade faktura på kostnaderna med viss avdrag för normalt slitage. Vilket han bestred p.g.a att han inte beställt arbetet. Vi skickade då en skadeståndsfaktura för att lokalen var i ett SÅ bedrövligt skick.Hur går vi vidare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Kontakta en juristbyrå

En lämplig start i det här fallet är att kontakta en juristbyrå. Detta eftersom att det kan vara bra att klargöra hur juridiken på området ser ut och hur reglerna påverkar omständigheterna i ditt fall. Dessutom måste man beakta hur hyresavtal mellan er sett ut och hur detta påverkar fallet. Eftersom att det rör sig om annan lokal än bostad, är det dessutom möjligt att ert avtal ger bättre skydd för dig än vad hyreslagen föreskriver. 12 kap. 24 § femte stycket. jordabalken

Vilket slitage man måste acceptera beror på omständigheterna

Generellt kan sägas – vilket du säkert är medveten om som hyresvärd – att det är normalt med visst slitage. I en verkstad för reparation av tunga fordon kan jag dessutom tänka mig att man som hyresvärd får acceptera relativt mycket slitage på anläggningen sett över en period om 8 år. Däremot inte sagt att man måste acceptera hur dåligt skick som helst på lokalen. Ett problem kan dock vara att du som hyresvärd har bevisbördan för att visa att skadan uppstått under hyrestiden. Dessutom ansvarar du för rena olyckshändelser. 12 kap. 24 § jordabalken

Den fortsatta processen

Juristbyrån kan vidare hjälpa dig med att sortera ut relevant bevisning. Byrån kan även avgöra hur kravet på ersättning ska utformas och med vilka belopp skadeståndsanspråket bör ligga på. Inte sällan kan det också vara en fördel att mottagaren av kravet ser att det är en juristbyrå som har formulerat kravet. Detta tenderar att öka betalningsviljan.

Hjälper inte detta, så kan ett normalt förförande se ut enligt följande:

– Kravet överlämnas till inkasso

– Kronofogdemyndigheten försöker driva in betalningen

– Stämning i tingsrätt

Hur ditt fall slutar blir beroende på hur din motpart agerar. Om du önskar hjälp med ovanstående förfarande går det bra att vända sig till info@lawline.se så hjälper vi dig med det praktiska i det här fallet.

Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar.

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd (72)
2021-07-20 Vad gäller om grannen byggt en brunn in på min mark?
2021-06-21 Kan en granne fälla ett träd utan tillåtelse på annans tomt?
2021-04-11 Ska reparationskostnader för kattkiss ersättas?
2021-03-06 Min granne har beskurit en inte helt obetydlig del av mitt äppelträd - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (94630)