Hyresgäst har lämnat kvar saker i lägenhet efter utflyttning.

2020-09-27 i Hyresavtal
FRÅGA
Vill bli av med en inneboende utan något som helst kontrakt. Läst svaren på liknande frågor men min fundering är hur göra om han inte hämtar sina grejor? Får jag ställa ut dem på gatan, hur lång tid får han på sig att ta bort allt osv? Grejen är nämligen att han helt belamrat minst ett rum och ett dubbelgarage och då jag startat processen med att sälja huset, så...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort sagt så får du inte ta hyresgästens saker och göra dig av med dem då detta hade kunnat utgöra olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken, här, nedan förkortad BrB). För att brottet ska aktualiseras krävs att du har besittning (vilket du har i det här fallet) över egendom vars äganderätt tillkommer annan (alltså hyresgästen) och att du vidtar åtgärd varigenom egendomen frånhänds den andre eller denne på annat sätt berövas sin rätt. Om du ställer sakerna på gatan kan någon ta dem eller de kan förstöras eller dylikt, vilket hade gjort lagen tillämplig. Om ditt agerande förstör äganderätten rör det sig alltså om olovligt förfogande.

Du får alltså inte göra vad du vill med hyresgästens saker. Däremot finns en regel i 12 kap. 27 § jordabalken (JB) som täcker din situation. Denna säger följande: Om det i en lägenhet som hyresgästen har lämnat eller från vilken han avhysts eller i ett utrymme som hör till lägenheten finns egendom, som kan antas tillhöra honom eller någon i hans hushåll, och om han inte inom tre månader från anmaning eller inom sex månader från det han lämnade eller avhystes från lägenheten har avhämtat egendomen, tillfaller den hyresvärden utan lösen.

Om du redan sagt upp hyresavtalet och hyresgästen redan flyttat så är egendomen din efter 6 månader eller 3 månader efter du uppmanat hyresgästen att hämta dem.

Du kan även begära särskild handräckning från kronofogden (4 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Du behöver då kunna bevisa att det har skett en besittningsrubbning för dig genom att din gamla hyresgäst saker finns kvar i lägenheten. Hyresgästens agerande här kan i sin tur utgöra egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § BrB) på grund av att denne olovligen rubbat din besittning till lägenheten genom att ha sina saker däri. Kronofogden kommer då uppmana hyresgästen att hämta sakerna, och om denne inte gör det kommer kronofogden hämta sakerna på hyresgästens bekostnad.

Hoppas detta besvarade din fråga!

MVH,

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1544)
2021-04-22 förbättrings-och ändringarbete utan tillstånd
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?

Alla besvarade frågor (91415)