Hyresgäst ersättningsskyldighet

Hej

Vi hyr ut vår villa fastighet men hyresavtalet löper ut i sommar. Vid besök noterar vi väldigt mycket skador pga husdjur där i hyresavtal tydligt de står ansvariga för sådana skador. De motsätter sig inte skadorna och säger sig villiga betala men att de inte har pengar och vill lägga upp en betalningsplan.

Vilken instans vänder jag mig till för att begära indrivning? Hur rekommenderar ni att jag går vidare med detta?

Lawline svarar

Hejsan!
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Har jag förstått din fråga rätt så har din hyresgäst orsakat skada i den villafastighet ni hyr ut.
Enligt 12 kap. 24 § 1 st. jordabalken ska hyresgästen under hyrestiden väl vårda bostad med vad därtill hör. Hen är skyldig att ersätta all skada som uppkommit genom dennes vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i bostaden eller som där utför arbete för hens räkning. Vidare enligt 12 kap. 25 § 2 m. JB ska hyresgästen vid sin användning av bostaden iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Om du som hyresvärd kräver ersättning för skadan är det också hyresvärden som har bevisbördan för att skadan har uppstått under hyrestiden. När hyresvärden kräver ersättning för skada som uppstått under hyrestiden har hyresvärden ej hela bevisbördan för att bevisa att hyresgästen orsakat skadan. Kan man vid avflyttningsbesiktning konstatera en skada som inte fanns vid hyresgästens inflyttning kan skadan kan antas ha uppkommit genom vållande av hyresgästen eller av någon som hyresgästen ansvarar för. Kan hyresgästen i sin tur göra troligt eller sannolikt att skadan vållats av någon han ej ansvarar för ställer det högre krav på hyresvärdens bevisbörda.

Att bostaden ska lämnas i godtagbart skick innebär att en bostadshyresgäst före avflyttningen ska ha rengjort lägenheten och reparerat eventuella skador som inte utgör normal förslitning. Om hyresgästen inte gjort detta, är denne skyldig att ersätta hyresvärden för de kostnader som denne drabbats av för att rätta till bristerna.

Vad du kan göra är att kontakta Kronofogden för mer information hur du går vidare när du ej får betalt av din hyresgäst för de skador som uppstått. Hos Kronofogden kan du också ansöka om betalningsföreläggande, som i sin tur ligger på en kostnad av 300 kronor. Den summan kan man dock i sin tur ansöka om att få betalt för i anslutning till ansökan om betalningsföreläggande.
https://www.kronofogden.se/Villfabetalt.html

Hoppas att svaret var till din hjälp!
Med vänlig hälsning,

Emilia HallbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Skadestånd? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000