Hyresbetalning inneboende

Hur gör man om en inneboende vill betala för 16 dagar och det är en månad man betalar in, är det inte hela beloppet som ska betalas in då för den månaden. Inget avtal gjorda via papper eller något men hur ska man ta sig tillväga inte gjort något avtal eller så? Hur fungerar avtal vid faktura på bostad som man ska betala in månadsvis?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om hyresbetalning mellan hyresgäst och inneboende. Reglerna kring hyra av bostad finns i 12 kap. jordabalken (JB).

Den som hyr ut en bostad kallas för hyresvärd och den som hyr bostaden kallas för hyresgäst. Jag tolkar det som att du hyr en bostad. Du är därmed hyresgäst och har skyldighet att se till så att hyran till din hyresvärd betalas in enligt det hyresavtal ni har avtalat om.

En hyresgäst kan även ibland få tillåtelse att hyra vidare hela sin bostad eller en del av bostaden till någon annan. I sådana situationer föreligger det ett hyresförhållande även mellan hyresgästen och den andra personen som hyr lägenheten i andrahand Jag tolkar det av din fråga som att du har hyrt ut en del av din bostad till en inneboende och du är därmed hyresvärd i detta hyresförhållande och din inneboende är då din hyresgäst.

Du skriver att inget skriftligt avtal mellan dig och din inneboende har upprättats. Du skriver dock inte om ni har kommit överens muntligt om hur hyran ska betalas. Det finns inga formkrav gällande hyresavtal och ett muntligt hyresavtal är därmed också ett giltigt avtal. Om hyresgästen begär det måste dock ett skriftligt hyresavtal upprättas (12 kap. 2 § JB). Ett stort problem med muntliga avtal är tyvärr att det ofta kan vara svårt att bevisa vad som har avtalats mellan er om det inte finns nedskrivet. Det är därför alltid bra att upprätta ett skriftligt hyresavtal. Eftersom jag inte vet vad du och din inneboende har avtalat om kan jag tyvärr inte svara på hur mycket eller på vilket sätt du har rätt att få betalt. Har inget annat avtalats ska en hyra däremot alltid betalas senast den sista vardagen före varje ny kalendermånad (12 kap. 20 § JB). Har du och din inneboende ett hyresavtal där ni inte avtalat annat har du därför rätt att få den överenskomna hyran betald i förskott på detta sätt.

Angående hyresavtalet mellan dig och din hyresvärd är det du som hyresgäst på hyreskontraktet som är skyldig att betala in hyran för lägenheten i tid oavsett när du får betalt av din inneboende. Du behöver därför betala in hela hyran till din hyresvärd senast det datum som du och din hyresvärd har kommit överens om. Vad du och din inneboende har kommit överens om har ingen betydelse när det gäller dessa hyresbetalningar.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin ÖstlundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”