Hyresavtal via SMS?

2016-02-13 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Gäller smskonversation där man bestämt att någon ska hyra ens bostad/stall eller måste det vara ett underskrivet dokument? Tack på förhand!Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vad gäller hyresavtal finns inga formkrav. Det kan upprättas skriftligen som muntligen, med eller utan underskrift. Däremot ska hyresavtalen vara skriftligt om hyresgästen eller hyresvärden begär det (12 kap. 2 § jordabalken). En SMS-konversation kan sålunda vara att anse som ett hyresavtal. Tänk i så fall på att spara konversationen, i bevissyfte, om någon tvist skulle uppkomma.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack för svar! Måste bara höra vidare, om hyresvärden inte får in hyra och ger flera varningar och ändå inte får hyran, är det legitimt att säga upp hyresgästen med omedelbar verkan då? // T
2016-02-14 22:21
Om en hyresgäst inte betalar i tid ses detta som ett allvarligt övertramp från hyresgästens sida. Som utgångspunkt kan en hyresgäst vräkas direkt redan efter en veckas försening med hyran. Däremot kan det vara lämpligt med åtminstone en varning eller påminnelse, så länge hyresgästen betalar i nära anslutning till varningen/påminnelsen. Om hyresgästen upprepade gånger dröjt mer än en vecka med att betala hyran finns alltså legitimt skäl att säga upp hyresavtalet i förtid.
2016-02-15 19:19
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1435)
2020-10-22 Ska man betala hyra för en nedbrunnen lokal?
2020-10-19 När ska man flytta ut när utflyttningsdagen infaller på röd dag?
2020-10-18 Hyresvärds rätt att kräva hyra vid uppsägning av inneboende
2020-10-18 Vad krävs för ersättning pga uppsägning av hyreslokal från hyresvärden?

Alla besvarade frågor (85256)