Hyresavtal på bestämd tid, vad gäller vid uppsägning?

Hej,

Vi hyr en lägenhet i andrahand och vårt hyresavtal är på 12 månader. Personen vi hyr av har valt alternativet "Hyresavtalet upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Andrahandshyresgästen ska då avflytta utan uppsägning." som endast går att välja när hyrestiden är som längst 9 månader. Jag undrar därför vad som gäller angående uppsägningstiden då detta alternativ uppenbarligen inte kan gälla.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uthyrning av bostadslägenhet regleras av den s.k hyreslagen som återfinns i 12 kap. Jordabalken(JB). Av 12 kap. 1 § 5 st framgår att lagen till är tvingande till förmån för hyresgästen på så sätt att avtalsförbehåll som strider mot lagens regler är utan verkan mot hyresgästen.

Ni hyr en lägenhet på bestämd tid, närmare bestämt under tolv månader. Vid hyra av bostadslägenhet på bestämd tid upphör avtalet som huvudregel att gälla vid hyrestidens utgång, om inget annat har avtalats. Precis som du säger så gäller inte denna regel när hyresförhållandet (den sammanlagda tid då lägenhet har upplåtits till er) har varat längre än nio månader. I detta fall råder det uppsägningsskyldighet, det vill säga att avtalet istället måste ske genom uppsägning av hyresvärden eller hyresgästen. Utebliven uppsägning kan resultera i automatisk förlängning om ni inte har avtalat om detta. Om lägenhet har upplåtits till er i minst nio månader kommer det valda alternativet vara utan verkan enligt ovan.

Observera även att när det kommer till uppsägningstid kan inte hyresvärden försätta er i en sämre position än vad lagen stadgar. Som hyresgäster har ni rätt till en uppsägningstid om minst tre månader eller i andra ordalag att hyresvärden måste meddela er om uppsägning tre månader i förväg, 12 kap 4 § 2 st. p. 3 JB.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om du skulle ha några fler funderingar är det bara att kontakta oss igen eller kommentera nedan.

Med vänlig hälsning,

Victor EizykRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning