Hyresavtal och betalningsskyldighet

Hej. Jag undrar om en privatperson kan skicka en faktura till mig på stallhyra trots att de inte finns något kontrakt. Jag fick stå där gratis men nu när vi flyttade hästen blev hon jättearg och skulle skicka en faktura till mig på över 10000kr. Hon har ej firma

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Reglerna som kan aktualiseras i ert fall finns i Jordabalken (JB) 12 kap., även kallad “hyreslagen”. Generella avtalsrättsliga principer är också aktuella.


Det finns inget principiellt hinder mot att en privat person skickar en faktura till någon annan privat person. En faktura är egentligen ett meddelande att personen (s.k. borgenären) begär betalning från mottagaren (s.k. gäldenären). Således har den inget omsättningsvärde i sig själv och representerar ingen fordring. Dessutom påvisar den inte att mottagaren har erkänt något skuld eller att det föreligger någon betalningsskyldighet.


När det gäller själva betalningsskyldigheten har de bakomliggande omständigheterna avgörande betydelse. I grunden skall det finnas ett avtal eller någon annan juridisk handling t.ex. skriftlig gåvohandling för att betalningsskyldighet kan göras gällande. Generellt sett råder det avtalsfrihet i Sverige vilket innebär att även muntliga avtal är giltiga. Enligt praxis kan även parternas handlade som överensstämmer med ett avtal (s.k. konkludent handlande) leda till att ett avtal anses träffats även om ett formellt sådant inte finns. Den som påstår att ett avtal finns har bevisbördan vid tvist om huruvida ett avtal har kommit till stånd.


Vid hyra finns det dock speciella regler att iaktta i hyreslagen. Lagen blir tillämplig om rättsförhållandet avser hyra och inte har överordnat inslag av något annat t.ex. skötsel av hästen, JB 12 kap. 1 §. I ett hyresförhållande finns det inget särkilt krav på att hyresavtalet skall vara skriftligt, JB 12 kap. 2 §. Däremot är det självklart bra att ha någonting i skrift från en bevissynpunkt. Eftersom ni inte har ett skriftligt avtal är det upp till hyresvärden att bevisa att ett avtal hade ingåtts med innebörden att du skulle betala en viss hyra.


Med vänlig hälsning,

You Jung Lee TörnqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”