Hyresavtal muntligen

Hej!

Jag har en kompis som är inneboende hos en kvinna. De har ett muntligt avtal som anger 1 månads uppsägningstid. Nu har min kompis krävt ett skriftligt avtal då han behövde detta för att få bostadsbidrag. Kvinnan vägrade och min kompis undrar om han kan flytta utan att ta hänsyn till den avtalade uppsägningstiden?

Lawline svarar

Hej!

Enligt 12 kap. 2 § jordabalken, ska hyresavtal upprättas skriftligen om någon av parterna begär det. Det framgår att din kompis har begärt att ett skriftligt avtal. Frågan är således vad som inträffar då en part inte utger sådant skriftlig avtal efter begäran. Enligt min mening blir det en fråga om avtalstolkning, vägran att upprätta skriftligt avtal skulle kunna ses som att ena parten inte vill ingå ett hyresavtal. Å andra sidan så får det konkludenta handlandet ges betydelse, i den mån din kompis fortfarande har bott kvar så torde det muntliga avtalet gälla. Det går även att framtvinga ett skriftligt avtal genom stämning eller medling hos hyresnämnden i den mån din kompis vill bo kvar.

Angående om din kompis kan flytta utan hänsyn till uppsägningstiden, så anser jag att det muntliga avtalet om en månads uppsägningstid gäller. Han kan således enligt min bedömning inte flytta utan att riskera stämning i tingsrätt.

Vänligen,

Christopher EscalanteRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”