Hyresavtal muntligen

2015-02-22 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag har en kompis som är inneboende hos en kvinna. De har ett muntligt avtal som anger 1 månads uppsägningstid. Nu har min kompis krävt ett skriftligt avtal då han behövde detta för att få bostadsbidrag. Kvinnan vägrade och min kompis undrar om han kan flytta utan att ta hänsyn till den avtalade uppsägningstiden?
SVAR

Hej!

Enligt 12 kap. 2 § jordabalken, ska hyresavtal upprättas skriftligen om någon av parterna begär det. Det framgår att din kompis har begärt att ett skriftligt avtal. Frågan är således vad som inträffar då en part inte utger sådant skriftlig avtal efter begäran. Enligt min mening blir det en fråga om avtalstolkning, vägran att upprätta skriftligt avtal skulle kunna ses som att ena parten inte vill ingå ett hyresavtal. Å andra sidan så får det konkludenta handlandet ges betydelse, i den mån din kompis fortfarande har bott kvar så torde det muntliga avtalet gälla. Det går även att framtvinga ett skriftligt avtal genom stämning eller medling hos hyresnämnden i den mån din kompis vill bo kvar.

Angående om din kompis kan flytta utan hänsyn till uppsägningstiden, så anser jag att det muntliga avtalet om en månads uppsägningstid gäller. Han kan således enligt min bedömning inte flytta utan att riskera stämning i tingsrätt.

Vänligen,

Christopher Escalante
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1387)
2020-08-05 Är muntligt ingångna bostadshyresavtal giltiga? Och vad gäller vid en avhysning?
2020-08-03 Hyresgäst ansvar och grund för uppsägning.
2020-08-02 Är jag bunden av mitt lokalhyreskontrakt trots ägarbytet?
2020-08-02 Kan jag säga upp min lokalhyra genom rekommenderat brev?

Alla besvarade frågor (82783)