Hyresavtal med bestämd uppsägningstid

Hej Lawline!

Min lokalhyresvärd där jag hyra en stol kräver att jag betalar kvarstående månader av min Hyresavtalet som löper på ett år men som har ett uppsägning på en månad. Det står såhär i kontrakten " 3 § Hyrestid Hyresavtalet löper på ett år. Uppsägning en månad."

hon häver att hon hon har sagt det till mig men, jag har inget sånt i minnet.

Mvh Stella

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag tolkar din fråga rätt har du ingått ett hyresavtal med din värd och har sagt upp avtalet, men trots detta kräver värden att du betalar resterande månader för ett års tid?

Hyresavtalet du och din värd har ingått har bestämts till en viss tid - närmre bestämt ett år, dock med möjligheten till uppsägningstid på en månad. Det är med andra ord detta som gäller och har du begärt uppsägning har din hyresvärd ingen rätt att kräva dig på summan för resterande tid. Dock ska uppsägning vara skriftlig om hyresförhållandet varat i längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker (se: https://lagen.nu/1970:994 12 kap. 8 §). Skriftlig dokumentation är alltid bättre bevisbörda och har ni ingått avtal om en månads uppsägningstid är det med andra ord detta som gäller (förutsatt att uppsägningen har skett skriftligen i det fall hyresförhållandet varat i mer än tre månader)

Hoppas att du fick svar på din fråga! Fortskrider tvisten har du alltid möjlighet att vända dig till Hyresnämnden som har hand om tvister gällande bostäder och lokaler. http://www.hyresnamnden.se/

Amanda Strömblad LarssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning