Hyresavtal genom konkludent handlande

2015-05-10 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej,Gäller ett skriftligt avtal som en avtalspartner har fått sig tillsänt och tagit del av men inte har skrivit under? Avtalspartnern har under ett halvår efterlevt avtalet och har betalat hyra i enlighet med detta avtal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För det första kan nämnas att det, för avtalets giltighet, inte krävs att avtalet ingicks skriftligen. Hyresavtal kan även ingås muntligen eller genom konkludent handlande. I ditt fall är det aktuellt att diskutera om ett avtal kan anses ha kommit till stånd genom så kallat konkludent handlande. Avtal genom konkludent handlande innebär att avtalet anses ingånget på grund av att parterna handlat som om ett avtal existerar, trots att något formellt avtal aldrig slutits. Detta är vad som verkar ha skett i det aktuella fallet, varför det kan tänkas att ett avtal bör anses ingånget genom konkludent handlande. Det finns exempel från praxis där just hyresavtal ansetts ingånget genom konkludent handlande. Något klart svar i frågan om det ingåtts ett avtal genom konkludent handlande kan jag dock inte utifrån den givna informationen ge utan en sådan prövning måste ske utifrån samtliga omständigheter. Denna fråga prövas genom att du väcker en fastställelsetalan i tingsrätt. Jag hoppas att svaret var till din hjälp.

Vänligen,

Måns Gottfries
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (290)
2020-07-31 Veterinärkostnad för annan ägares hund
2020-07-28 När är avtal bindande?
2020-07-25 När anses köp bindande?
2020-07-21 ​Negativ avtalsbindning vid gruppförsäkring

Alla besvarade frågor (82713)