Hyresavtal, fråga om anbud och accept.

2014-12-23 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej! Jag skulle hyra en lokal via en annons på blocket.se. I annonsen står det att hyrestiden är på minst ett år. När min mamma (som ska stå på kontraktet) hade kommit överens med ComLokal om att dom ska skicka över hyreskontraktet så fick jag idag veta att dom ändrat det till minst 3 år från tidigare 1 år. Har dom rätt att göra så? Det står ju ett 1 år i kontraktet och det var det vi hade en muntlig överenskommelse på om jag skulle bli den som får hyra lokalen. Annonsens text kopierad: Lager/verksamhets lokal i Tynnered F FÖRETAGSANNONS Uthyres av ComLokal Mäklare. 3 december 07:29. I källarplan kan vi erbjuda lägenhetsförråd med tillgång till wc för hobbyverksamhet alternativt lager. Månadshyran är 900:- totalhyra och minsta hyrestid är 1 år. 386:- m²/år Årsavgift: 386 kr/m² Area: 28 m² Typ: Lokaler & Fastigheter, Lager & förråd, Uthyres
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Är annonsen på blocket bindande för ComLokal?

Av 1 § avtalslagen följer att anbud om slutande av avtal är bindande för den som angivit anbudet. Detsamma gäller för den som accepterar ett anbud. För att ett anbud ska vara bindande krävs det dock att det riktar sig till en person eller i varje fall en avgränsad krets av personer. Ett erbjudande som riktar sig till allmänheten, d.v.s. till en obestämd krets, är inte att betrakta som ett anbud utan som ett utbud. Ett utbud är inte bindande för den som avger det. Exempel på utbud är annonsering i en tidning eller skyltning i ett skyltfönster. Annonsen på blocket är att betrakta som ett utbud är och därför inte bindande för ComLokal. 

Formkrav för hyresavtal

Mot bakgrund av att avtalet gäller hyra för en lokal är 12 kap. jordabalken tillämplig. Enligt 12 kap. 2 § JB ska hyresavtal upprättas skriftligen om hyresvärden eller hyresgästen begär det. Det finns således inget krav på att hyresavtalet ska ha skriftlig form. Såväl muntliga avtal som muntliga tillägg till skriftliga avtal är  giltiga. Frågan i detta fall är därför vad som sades i telefonsamtalet mellan din mamma och ComLokal. I det fall de endast kom överens om att hyresavtalet skulle skickas till din mamma för påskrift torde ComLokal inte vara bundna av att hyrestiden ska vara minst ett år. Avtalet som ComLokal skickade är dock att betrakta som ett bindande anbud och din mamma kan välja att antingen acceptera anbudet eller att avslå det. I det fall din mamma i telefonsamtalet däremot kom överens med ComLokal om att minsta hyrestid ska vara ett år är det bindande för ComLokal. Detta kan dock vara svårt att bevisa i en eventuell rättegång.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (283)
2020-06-30 När måste en giltig återkallelse av anbud ske?
2020-06-12 Avtal acceptfrist - särskilt om nyttjanderätt
2020-05-31 Om hyresvärden vill ändra hyran från annonsen?
2020-05-31 Föreligger bundenhet vid förfrågan om hyreskontrakt?

Alla besvarade frågor (81800)