Hyresavtal efter överlåtelse av fastighet

2017-06-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Min vän har en butik i en fastighet som även har innehållit ett hotell. Hela fastigheten såldes, hotellet stängde, men min vän fortsatte driva sin butiksverksamhet. De nya ägarna skickade inga hyresfakturor till min vän under mer än ett år trots att han försökte komma i kontakt med dem. Fastigheten var i övrigt tom under denna tid. Nu hyrs hotelldelen av en ny aktör och då har också min vän börjat få hyresfakturor från fastighetsägarna. Är han skyldig att betala fakturorna innan han har ett hyresavtal med de nya ägarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din vän till en början har haft ett hyresavtal med en fastighetsägare. Fastighetsägaren har sedan sålt fastigheten till nya ägare, som nu kräver din vän på hyra. Jag förstår det som att du funderar över om din vän är skyldig att betala hyra till de nya fastighetsägarna, samt om din vän har ett hyresavtal med dessa.

När en fastighetsägare överlåter sin fastighet till en ny ägare, samtidigt som någon annan har nyttjanderätt till fastigheten, gäller nyttjanderättsavtalet även mot den nya fastighetsägaren (7 kap. 11 och 13 §§ Jordabalken (JB) - här och här). Detta innebär att hyresavtalet mellan din vän och den tidigare fastighetsägaren även gäller mot de nya fastighetsägarna.

Nästa fråga är om de nya fastighetsägarna har rätt till hyra av din vän som, i enlighet med sitt hyresavtal med den förra fastighetsägaren, bedriver sin butiksverksamhet i fastigheten. Då nyttjanderättsavtalet mellan din vän och den tidigare ägaren gäller mot de nya fastighetsägarna, har de rätt till vederlag för nyttjanderätten i den mån vederlaget förfaller till betalning efter det att de nya fastighetsägarna tillträtt fastigheten (7 kap. 17 § st. 1 JB - här). Detta innebär att de nya fastighetsägarna har rätt till vederlag av din vän.

Hoppas att detta svar var till hjälp!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1582)
2021-07-25 Rätten att veta sina hyresvillkor
2021-07-23 Hur lång uppsägningstid har jag då jag hyr ett radhus av en privatperson?
2021-07-13 Kan du säga upp din hyresgäst för att den har fört sig illa och skrämt andra hyresgäster?
2021-07-10 Har hyresgäst besittningsskydd för lägenhet som är del av villa?

Alla besvarade frågor (94218)