Hyresavtal?

Skriv ett avtal där du hyr ut en bostadslägenhet till en student under ett år. Glöm inte att ta med alla problem som kan uppstå.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår i mitt svar från att du har tillstånd att hyra ut bostadslägenheten, antingen från hyresvärden om det gäller en hyresrätt eller från bostadsrättsföreningen om det gäller en bostadsrätt. Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur ni ska upprätta ett hyresavtal.

Ett avtal ingås i regel genom att en part har ett anbud som den andra parten accepterar (1 kap 1 § AvtL). Ett avtal kan slutas både muntligen och skriftligen och gäller under förutsättning att ingen ogiltighetsgrund i 3 kap avtalslagen föreligger. Det är mest säkert att upprätta ett skriftligt avtal ur bevishänseende. Sammanfattningsvis är det avtalsparterna (du och studenten) som kommer överens om villkoren för hyresavtalet och avtalet gäller under förutsättning att inte någon grund i 3 kap avtalslagen är för handen.

Villkor som kan regleras i hyresavtalet är förslagsvis:

Vilka avtalsparterna är Vad hyresbeloppet är och vad som ingår (t.ex. värme och vatten m.m.) Hur och när betalning ska ske Vilken hyrestid som gäller (inklusive tid och grunder för uppsägning) Nyttjanderätt av övriga utrymmen (t.ex. vindsförråd och garage m.m.) Övrigt (t.ex. möbler, sophämtning och försäkring)

Förslagen ovan utgör ingen uttömmande lista och du bör själv utreda vad du vill ha med i ert hyresavtal.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”