Hyra ut villa - vad gäller?

2019-05-03 i Hyresavtal
FRÅGA
hej jag undrar vad som gäller när jag ska hyra ut min pappas hus då han inte är frisk att bo kvar han har fått en stroke.och han har tappat minnet.han har inte råd att ha två boende.samt att ja inte vill sälja huset då han är kvar i livet.vet att man måste betala skatt över schablon belopp.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man hyr ut en villa tillämpas reglerna i lagen om uthyrning av egen bostad, lag (2012:987) om uthyrning av egen bostad. Den största skillnaden (från hyreslagen i 12 kap jordabalken som gäller vid uthyrning i andra hand) är att prissättningen för hyran är fri enligt lagen om uthyrning av egen bostad.

Det föreligger vissa skillnader avseende uppsägningstid, beroende på om hyresperioden är bestämd eller obestämd, samt hur lång hyresperioden är om den är obestämd; se 12 kap. 3-4 § jordabalken i relation till 3 § lagen om uthyrning av egen bostad. Viss skillnad föreligger även avseende möjligheten till förlängning av hyresavtalet; 12 kap. 45a § jordabalken i relation till 3 § lagen om uthyrning av egen bostad.

Det är svårt att sammanfatta alla regleringar som gäller vid privatuthyrning i detta svar, men mitt råd är att ta hjälp av en jurist att ta fram ett hyresavtal med hyresgästerna, där man reglerar tiden för uthyrning, i vilket skick huset hyrs ut i, vad som gäller vid eventuella skador, när inbetalning ska ske osv.

Hoppas att du fick viss ledning!

Amanda Strömblad Larsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll