Hyra under uppsägningstid

En hyresgäst har sagt upp hyresavtalet p.g.a. att hyresvärden höjt hyran. Vilken hyra skall hyresgästen betala under uppsägningstiden? Den gamla hyran eller den nya, höjda hyran?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret beror på om hyresgästen accepterade den nya hyran eller inte. Om hyresgästen inte meddelade hyresvärden om att han inte ville betala den nya högre hyran är han bunden av den nya hyran. Om hyresgästen faktiskt meddelade hyresvärden om att han inte accepterade den högre hyran är han inte bunden av den.

Enligt avtalsrättsliga principer kan en hyresgäst inte vara bunden av något som han inte har gått med på själv. I detta fall blir dock hyresgästens passivitet bindande på så sätt att man uppfattar det som ett accepterande av den nya hyran.

Om hyresgästen inte har gått med på den nya hyran och hyresvärden inte har fört vidare frågan för ytterligare förhandling finns det inget som tyder på att hyresgästen är bunden av hyran.

Slutsatsen blir alltså att hyresgästen ska betala den hyran som han har slutit avtal om under uppsägningstiden.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp,
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning