Hyra av parkeringsplats.

2019-11-18 i Arrende
FRÅGA
Jag hyr för tillfället en parkeringsplats av min hyresvärd och i vårat skriftliga avtal framkommer att det är en (1) månaders uppsägningstid. Nu när jag säger upp parkeringen så hävdar hyresvärden att de har höjt uppsägningstiden till tre månader, utan att jag har blivit informerad och inget nytt avtal har ingåtts. Kan hyresvärden höja uppsägningstiden på ett skriftligt avtal utan mitt godkännande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Självklart kan en hyresvärd inte ändra avtalsvillkoren hur som helst, utan ditt samtycke. Om ni hade ett avtal på 1 månad är det fortfarande gällande tills ni båda samtycker till förändringarna.

Dock kan det finnas fler regler som kan vara av intresse gällande hyra av lokal, speciellt ang hyra av parkering.

Beroende på om du hyr en parkeringsplats utomhus eller inomhus gäller olika regler.

En parkeringsplats som är utomhus ses enligt lagen som ett arrende som regleras av kap8 JB, medans en parkeringsplats inomhus gäller istället 12kap JB (s.k hyreslagen).

Om det är ett arrende ska ett skriftligt avtal vara upprättat 8:3 JB. Enligt 8:5JB sägs det att uppsägningstiden styrs av det som avtalats, 8:5 JB.

Är parkeringsplatsen inrymd i ett parkeringsgarage, gäller istället JB kap 12. Viktigt att notera att hyra av parkering följer reglerna om hyra av lokal.

Om avtalet gäller på obestämd tid kan avtalet sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar efter nio månader från uppsägningen, när avtalet avser en lokal,enligt 12 kap 4 § 1 st 2 p JB (jordabalken).Om avtalet dock gäller för bestämd tidkan det sägas upp:

1. en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,

2. en vecka i förväg om hyrestiden är längre än tvåveckor men längst tre månader,

3. (tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tremånader och det är fråga om en bostadslägenhet,)

4. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tremånader men längst nio månader och det är fråga om en lokal, allt enligt 12 kap 4 § 2 st.

Och vill gärna tillägga att hyresvärden självklart inte kan ändra avtalsvillkoren hur som helst, utan ditt samtycke. Om ni hade ett avtal på 1 månad är det fortfarande gällande tills ni båda samtycker till förändringarna.

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81787)