Hyra av parkeringsplats

2015-11-16 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Jag har en parkeringsplats hyrd hos http://www.dukaten.se/ i Linköping. Jag sa upp min parkeringsplats den 5e Nov och nu menar dom att jag kommer att faktureras för hela December (jag har betalat för hela november redan även att jag enbart har hyrt platsen i 5 dagar). Kan detta vara rimligt undrar jag? Jag kommer ju inte betala för hela december när jag säger upp min parkeringsplats den 5e Nov och redan har betalat för hela den månaden.Det står ingenting på deras hemsida heller om uppsägning av förhyrda parkeringsplatser. Jag behöver hjälp! Hur ska jag gå till väga?Tack!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Först och främst bör du ta reda på på vilka villkor du har hyrtparkeringsplatsen. Om det inte finns ett skriftligt avtal mellan dig ochhyresvärden kanske det på webbsidan eller i ett dokument bifogat i mail tilldig finns information om vad som gäller avseende hyrestid, förlängningstid ochuppsägningstid m.m. för den här parkeringsplatsen.

Beroende på om du hyr en parkeringsplats utomhus eller inomhus i garage ellerliknande gäller olika lagar som inte alltid är helt enkla att få ett grepp om.En parkeringsplats utomhus är ett arrende och 8 kap Jordabalken (JB) gäller.För parkering inomhus, även om du inte hyr en viss specifik plats, gäller 12kap JB (även kallad hyreslagen).

Om parkeringen är belägen utomhus gäller att det ska finnas ettskriftligt avtal enligt 8 kap 3 § JB. Har du, dvs. arrendatorn tillträttarrendestället (parkeringsplatsen) utan att skriftligt avtal har blivitupprättat och inte har berott på dig att giltigt arrendeavtal inte har kommittill stånd, kan du ha rätt till ersättning för skada. Om varken avtalstid elleruppsägningstid har avtalats gäller dock enligt 8 kap 5 § JB att avtalet upphöratt gälla på den fardag som inträffar närmast efter sex månader från detuppsägning skedde. Fardag är den 14 mars. Det kan noteras att hyresvärdaroftast brukar använda sig av standardiserade blanketter för hyresavtal enl. 12kap JB, trots att avtalet egentligen avser ett arrende. Möjligtvis för att deinte har vetskap om vad som gäller.

För det fall parkeringsplatsen är inrymd i ett parkeringsgarage gällerföljande, om inget annat har avtalats. Om avtalet gäller på obestämd tidkan avtalet sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte sominträffar efter nio månader från uppsägningen, när avtalet avser en lokal,enligt 12 kap 4 § 1 st 2 p JB (jordabalken). En parkeringsplats i ett garagelikställs i denna lag med lokal. Om avtalet dock gäller för bestämd tidkan det sägas upp:

1. en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,

2. en vecka i förväg om hyrestiden är längre än tvåveckor men längst tre månader,

3. (tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tremånader och det är fråga om en bostadslägenhet,)

4. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tremånader men längst nio månader och det är fråga om en lokal, allt enligt 12 kap 4 § 2 st.

Det bästa är om du kontaktarhyresvärden och ber att få se avtalsvillkoren samt att du uppger hur du ser påsaken. Möjligtvis kan ni komma överens på ett bra sätt trots reglerna ovan. Detär inte i alla avtals-situationer man måste följa reglerna till punkt ochpricka, om båda parter är överens.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Malin Placht
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1414)
2020-09-14 Rätten till förråd vid hyresrätter
2020-09-08 Borgensmans eventuella ansvar vid nytt hyresavtal
2020-09-08 Måste jag betala hyran om min medboende inte gör det?
2020-09-07 Uppsägning av hyresgäst på grund av störningar

Alla besvarade frågor (84102)