Hyra av lös sak - tid för avlämnandet

2017-10-16 i Köplagen
FRÅGA
Hejsan,för ca en månad sen reserverade och betalade för ett tält via en annons på blocket. Vi avtalade om datum, 2/9, när jag kunde hämta det. Allt bra fram till den 1/9 kl 15.49 då företaget/personen hör av sig och säger att de har stängt på lördagen 2/9 och ber mig hämta tältet innan de stänger kl 17.00. Jag hade ingen möjlighet att hämta tältet med så kort varsel (71 minuter). Jag anser att det är avtalsbrott och att de ska betala tillbaka min reservation. De vägrar med hänvisning om att de inte kunde hyra ut tältet i och med att jag redan hade reserverat det. Då jag svarar att vi hade ett avtalat datum 2/9 så får jag tillbaka som svar " Öppettiderna vi har står tydligt på vår hemsida med mera. Jag tycker du borde inse att det är en vardag man bör hämta denna typ av utrustning på och inte under en helg. Tyvärr har vi ingen möjlighet till återbetalning eftersom tältet reserverats till dig och ingen annan kund hyra det. " Några öppettider fanns inte med i annonsen och någon länk till en hemsida fanns inte heller med. Kan jag ta det hela vidare och om jag kan det, hur? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Ett tält är vad man i juridiken kallar för lös sak. Jag tolkar din fråga som att du har hyrt tältet, alltså inte köpt tältet. För hyra av lös sak gäller 11 kap. handelsbalken (HB). Även köplagen (KöpL) kan tillämpas analogt, vilket innebär att man kan dra paralleller från den i de frågor som 11 kap. HB inte ger svar på.

Varan ska avlämnas eller upphämtas enligt den tid som framgår av avtalet (9 § första stycket KöpL). För att närmare tolka denna bestämmelse kan man konstatera att det ligger på säljaren att säga när hen vill att vara ska upphämtas om det råder några oklarheter (9 § tredje stycket KöpL). Detta innebär att säljaren hade behövt meddela dig öppettiderna för att ha tolkningsföreträde i frågan om vilket klockslaget.

Säljaren har inte kunnat avlämna varan när du varit där vid avtalad tid. Om detta inte beror på dig, är säljaren i dröjsmål (22 § KöpL). Denna bedömning påverkas av den ovanstående principen om att säljaren måste berätta om hen vill kräva någon speciell tid för avhämtning. Det kan hävdas att säljaren uppfyllt detta ansvar genom att höra av sig till dig dagen innan men jag skulle säga att detta är för kort varsel och att det därför räknas som ett avtalsbrott i form av dröjsmål från säljarens sida.

Vid dröjsmål har du rätt att kräva att säljaren fullgör affären (23 § KöpL). Det framgår inte av din beskrivning vad som hände efter att du skulle avhämta tältet, om du gjorde det på måndagen eller om de vägrade dig även det. Om du skulle använda tälten kort efter avhämtandet och detta inte var möjligt kan du hävda att dröjsmålet var så pass relevant för dig att du har rätt att häva avtalet helt och hållet (25 § KöpL). Det krävs visserligen att säljaren inser eller borde ha insett denna relevans för dig men i konsumentförhållanden speciellt brukar denna bedömningen inte vara särskilt sträng utan om man har bokat ett tält för ett visst datum så lär det anses självklart att det är relevant om man inte kan få det det datumet. Om du häver köpet innebär det alltså att du får tillbaka eventuella pengar du betalat och att ingen av er är förpliktade längre.

Du kan dessutom få skadestånd om du t.ex. tvingats hyra ett annat tält som medfört ytterligare kostnader. I så fall kan du ha rätt till skadestånd motsvarande mellanskillnaden (27 § KöpL). Något ideellt belopp kan inte dömas ut, du måste alltså ha lidit någon skada (antagligen ekonomisk i detta fall) för att få ersättning.

Du kan göra dessa krav genom att helt enkelt skriva till säljaren och framställa dina krav. Om säljaren inte går med på dina krav och ni inte kan komma överens kan du höra av dig till oss på info@lawline.se för att diskutera möjligheter att göra krav mot säljaren

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1413)
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?
2021-09-06 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig bil på blocket?

Alla besvarade frågor (95726)