FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet28/02/2019

Hyra av lokal

Jag hyr en lokal, som det finns mögel i allt luktar unket och hyresvärden åtgärdar inte det, vad har jag för rättigheter? Jag vill inte fortsätta hyra lokalen och det är 2 år kvar på kontraktet!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om hyra av lokal finns i hyreslagen (här) och är tvingande till hyresgästens fördel om inte annat uttryckligen anges. Parterna kan således inte avtala om mindre förmånliga regler än vad som följer av lagen, annat än där detta framgår av en viss bestämmelse.

Förhållandet mellan hyresvärden och hyresgästen regleras i 12 kap. jordabalken.
Under hyrestiden har hyresvärden en s.k underhållningsskyldighet. Skyldigheten innebär att hyresvärden, om inte annat avtalats, ska hålla lokalen i sådant skick att lokalen enligt allmän uppfattning är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap. 15 § första stycket JB). Brister hyresvärden i sin underhållningsskyldighet har hyresgästen bl a rätt till att avhjälpa felen på hyresvärdens bekostad. Är felen är av väsentlig betydelse och avstår hyresvärden från att avhjälpa felen säga upp avtalet. Oavsett om hyresgästen utnyttjar de övriga rättigheterna, har denne rätt till nedsättning av hyran (se 12 kap. 11 och 16 § JB). Det saknar betydelse om hyresvärden har orsakat felen eller inte. Dessutom kan hyresnämnden förelägga hyresvärden att rusta upp lokalen om den inte har lägsta godtagbara standard (12 kap. 18 a § JB). För att en lokalen ska anses uppfylla lägsta godtagbara standard krävs att lokalen bl a har tillgång till kontinuerlig uppvärmning, samt att den inte har sådana brister i fråga sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtas.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,


Hanna MustafaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”