Huvudsaklighetsprincipen och stämpelskatt

2017-06-28 i Reavinstskatt
FRÅGA
HejsanVi har en fastighet som ägs av min flickväns föräldrar. Det är taxerat till 1,390,000. Vi har pratat med en jurist som hävdar att vi endast får betala 84% av taxeringsvärdet för att det skall räknas som en gåva. Marknadsvärdet är någonstans mellan 2,6-3,2 milj. Stämmer det juristen säger? Vad vi kan läsa oss till så skall det räknas som en gåva om vi betalar precis under taxeringsvärdet.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att avgöra huruvida en överlåtelse av fastighet skatterättsligt är att betrakta som en gåva eller ett köp tillämpas den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Hela överlåtelsen behandlas som en gåva ifall det finns en gåvodel. En gåvodel finns då fastighetens värde (taxeringsvärdet, det år den överlåts) överstiger ersättningen värde. Betalar ni under 1 390 000 kr kommer således hela överlåtelsen att behandlas som en gåva, vilket enligt kontinuitetsprincipen innebär att ni träder in i din flickväns föräldrars skattemässiga situation vad avser fastigheten. De kommer således inte att behöva betala någon reavinstskatt för avyttringen av fastigheten.

Betalar ni däremot en ersättning som överstiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde året före då lagfarten beviljades kommer ni dock att behöva betala stämpelskatt,5 och 9 §§ lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Stämpelskatten kommer i det här fallet att i så fall uppgå till 1,5 % av taxeringsvärdet, normalt sett 1,5 % av köpeskillingen, men eftersom att taxeringsvärdet är högre än köpeskillingen baseras stämpelskatten istället på taxeringsvärdet, 8-9 §§ lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,
Jakob Melander
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Reavinstskatt (102)
2021-06-30 Fråga om uppskov av reavinstskatt vid försäljning av ärvd fastighet
2021-03-25 Vad händer med uppskovsbeloppet när man går bort?
2021-03-17 Kan man skänka bort del av fastighet utan att behöva betala skatt?
2020-12-23 Fråga om reavinstskatt och lån vid övertagande av fastighet genom gåva

Alla besvarade frågor (94603)