Huvudmans ersättningsmöjligheter vid befogenhet- och behörighetsöverskridande från fullmäktig.

FRÅGA
Vart i lagboken står det om att huvudmannen kan kräva ersättning av mellanmannen om mellanmannen går utanför behörigheten och/ eller befogenheten?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig hit till Lawline med din fråga!

Det du undrar över stadgas i Handelsbalken, och Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område - Avtalslagen (i fortsättningen AvtL).

2 kap. AvtL behandlar fullmakt. Med en fullmakt tillåts man agera för annans räkning. En huvudman ger en person fullmakt att för huvudmannens räkning utföra en rättshandling mot tredje man. Personen som för huvudmannens räkning ska rättshandla kallas för fullmäktig/mellanman.

Fullmäktige/mellanman är skyldig att agera inom fullmaktens behörighet och befogenhet. Handlar denne utanför behörigheten är rättshandlingen aldrig giltig för huvudmannen. Handlar denne utanför befogenheten är rättshandlingen ogiltig för huvudmannen endast om tredje man är i ond tro angående fullmaktens befogenhet.

Är det en fullmakt adresserad direkt och endast till fullmäktige/mellanman, krävs ond tro från tredje man även vid behörighetsöverskridande, se 2:18 AvtL.

Det står inte uttryckligen i lagen om huvudmans rätt till ersättning från fullmäktige/mellanman för överskridande av behörighet eller befogenhet. Mellan huvudmannen och fullmäktige/mellanman råder ett vanligt avtalsrättsligt förhållande som inte styrs av reglerna i 2 kap. AvtL.

Allmänna avtalsrättsliga principer om avtalsbrott får avgöra den frågan. Viss ledning kan hämtas ur 18:3 HB om sysslomannaansvar. Dock syftar regeln där endast för ersättning vid behörighetsöverträdelser.

Med vänliga hälsningar.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (111)
2020-10-04 Vad händer när man ingått ett avtal man omöjligen kan fullfölja?
2020-10-01 Kan banken neka lån i efterhand?
2020-08-01 Ersättning för det positiva kontraktsintresset vid avtalsbrott
2020-05-24 Uppskjuten föreställning och hävning

Alla besvarade frågor (85565)