Huvudmannens separationsrätt vid fullmakt

2016-09-17 i Konkurs
FRÅGA
Om jag ger min dotter en fullmakt att göra inköp i mitt namn, hur påverkas min separationsrätt i hennes såväl som säljarens konkurs? Blir förutsättningarna för separationsrätten desamma som om att jag själv gjort köpet för egen räkning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har valt att lägga upp mitt svar på så vis att jag först förklarar vad en fullmakt är, då fullmaktens karaktär är avgörande för svaret på dina frågor. Därefter behandlar jag frågan om separationsrätt i säljarens konkurs, och frågan om separationsrätt i din dotters konkurs. Jag avslutar med en kort sammanfattning.

Vad är fullmakt?

Juridiskt sett är en fullmakt en slags rättshandling från din sida som innebär att fullmäktigen kan handla för din räkning och i ditt namn. Det är du som blir part i de avtal som fullmäktigen sluter i ditt namn och för din räkning. Denna grundläggande karaktär är avgörande för svaret på din fråga.

Separationsrätt i säljarens konkurs

Till följd av fullmaktens karaktär är det som sagt du som rättshandlar gentemot säljaren; rättsligt sett. Det innebär att fullmakten egentligen inte förändrar dina möjligheter till separationsrätt i säljarens konkurs. Om du är konsument och säljaren en näringsidkare är t.ex. 49 § konsumentköplagen (1990:932) (här förkortad KKöpL) tillämplig som vanligt (se 1 § KKöpL). Då får du separationsrätt i säljarens konkurs redan genom avtalet som din dotter sluter för din räkning. Möjligen kan man tänka sig ett undantag här för vissa fall då din dotter agerar som näringsidkare, men som jag förstår det från din fråga är så inte fallet.

Om KKöpL inte är tillämplig gäller istället ett krav på tradition, dvs att varan ska överlämnas till dig. Att varan överlämnas till din dotter torde uppfylla kravet på tradition, eftersom hon tar emot den för din räkning. Inte heller här skiljer sig alltså situationen från om du personligen skulle köpa varan från säljaren. Här går det att jämföra med NJA 1984 s. 456, som behandlar en närliggande fråga. Vill du läsa mer om hur traditionskravet tillämpas kan jag också rekommendera NJA 2008 s. 684.

Separationsrätt i din dotters konkurs

Din dotter kan likställas med någon som förvarar annans egendom, för hon har inget som helst anspråk på äganderätt till den egendom hon har köpt i ditt namn och för din räkning. Huruvida du har separationsrätt i din dotters konkurs beror då främst av om ditt anspråk på separation avser viss bestämd egendom hos din dotter som kan identifieras. Det är det allmänna kravet på ”specialitet” som ska vara uppfyllt här – det måste gå att peka ut exakt vilken sak som är din.

Sammanfattning

Dina möjligheter till separationsrätt i säljarens konkurs påverkas i princip inte av att någon med fullmakt köper den åt dig. För att få separationsrätt i din dotters konkurs för samma varor måste ditt anspråk på separation avse individualiserad och identifierbar egendom.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med fullmakt och separationsrätt är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll