Huvudförhandling efter erkännande

2017-01-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Jag är tillkallad till rätten för urkundsförfalskning. Skrev på ett skilsmässopapper med min före detta mans namn. Vi är skilda nu men han har anmält mig till polisen. Jag har varit där på förhör och erkänt att jag skrev på. Nu är jag som sagt kallad till rätten. Jag har aldrig blivit straffad tidigare i mitt liv, vad händer nu i rätten? Jag har ju erkänt? Vad kommer rätten att göra nu?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har blivit kallad till rätten för att delta i en huvudförhandling. Huvudregeln är att det alltid ska hållas en huvudförhandling innan någon döms för ett brott. I vissa fall kan åklagaren istället utfärda ett strafföreläggande och ge den misstänkte en möjlighet att erkänna och godkänna det straff som åklagaren föreslår, men eftersom det inte har skett i ditt fall kan vi utgå från att åklagaren ansåg att förutsättningarna för att kunna utfärda ett strafföreläggande inte var uppfyllda.

Vid huvudförhandlingen kommer åklagaren inledningsvis att lägga fram en så kallad gärningsbeskrivning, det vill säga en beskrivning av det brott som du påstås ha begått. Du kommer direkt att bli tillfrågad om du erkänner eller förnekar gärningen. Oavsett vad du svarar, så kommer huvudförhandlingen sedan att fortsätta med att åklagaren utvecklar sin talan och förklarar mer utförligt vad du påstås ha gjort och vilken bevisning som finns. Du får även en möjlighet att förklara din version av händelsen och kommentera det som åklagaren har lagt fram. Åklagaren kommer att ställa frågor till dig i ett så kallat partsförhör och om det finns någon målsägande eller några vittnen så kommer även de att förhöras. I så fall får även du möjlighet att ställa frågor.

Därefter kommer rätten att ställa frågor om dina personliga förhållanden och din ekonomi. Det är nödvändigt för att avgöra vilken typ av straff du ska få om du blir dömd för brottet. Avslutningsvis håller du och åklagaren var sitt slutanförande där ni sammanfattar era synpunkter och yrkanden utifrån vad som har kommit fram under huvudförhandlingen. Om du erkänner brottet även vid huvudförhandlingen, så kommer förmodligen slutanförandena att hållas väldigt korta. Åklagaren kommer förmodligen att nöja sig med att konstatera att du har erkänt brottet och att erkännandet har stöd i övrig bevisning. Efter slutanförandena avslutas huvudförhandlingen.

Efter huvudförhandlingen överlägger domaren och nämndemännen i enrum och meddelar sedan en dom. Domen kan meddelas direkt efter huvudförhandlingen, men det kan också dröja några veckor. Jag vet väldigt lite om omständigheterna i ditt fall och kan därför inte uttala mig med någon större säkerhet kring hur rätten kommer att döma, men utifrån vad du har skrivit i din fråga bedömer jag att det är sannolikt att du kommer att dömas för urkundsförfalskning.

Straffet för urkundsförfalskning är enligt 14 kap. 1 § brottsbalken (här) fängelse i högst två år. Det är möjligt att du kommer att dömas till ett fängelsestraff, men med tanke på att du är tidigare ostraffad bedömer jag det som sannolikt att rätten väljer att istället döma dig till villkorlig dom. Villkorlig dom kan nämligen dömas ut som alternativ till fängelse och det är en mycket vanlig påföljd för förstagångsförbrytare. Villkorlig dom regleras i 27 kap. brottsbalken (här).

En villkorlig dom innebär att du åtar dig att vara skötsam och försörja dig efter bästa förmåga under en tvåårig prövotid. I gengäld slipper du ett fängelsestraff, såvida inte du missköter dig under prövotiden. Den villkorliga domen kan förenas med ett bötesstraff eller med samhällstjänst. Samhällstjänst är bara aktuellt om du samtycker till det, men om du vägrar att genomföra samhällstjänst är risken något större att rätten väljer fängelse som påföljd istället. Rätten kommer antagligen att fråga dig om du samtycker till samhällstjänst när den ställer frågor om dina personliga förhållanden.

Kort sammanfattat kommer alltså en huvudförhandling att hållas för att avgöra om du är skyldig. Om du blir dömd, så kommer du troligtvis att dömas till villkorlig dom, men det är också möjligt att straffet blir fängelse. Om straffet blir villkorlig dom, så kan det förenas med ett bötesstraff eller med samhällstjänst.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1193)
2021-09-25 Kan jag stämma ett företag och i så fall hur går jag till väga?
2021-09-24 Får polis beslagta alkohol från tonåring som denne har hittat?
2021-09-20 Innebär termen "hjälpmedel" att egendomen använts för att främja brott?
2021-09-19 Tredskodom och återvinning

Alla besvarade frågor (95852)