Husvagn såld med dolda fuktskador

2020-06-23 i Köplagen
FRÅGA
Hej jag sålde för en tid sen en husvagn. Jag skulle fukttesta den. Firman som skulle utföra testet kunde inte ge mig någon tid för detta. Köparen ville ha vagnen ändå då hon med en vän kollat själv med egen fuktmätare och dom hittade inget. Efter köpet ville köparen ändå att ett fukttest skulle göras och då stod jag för den kostnaden. Nu är testet gjort och det visade sig att den var fuktskadad vilket jag inte hade en aning om. Köparen vill nu då köpa en ny vagn och undrar om jag kan betala tillbaka lite av det hon köpte min vagn för.Vad säger lagen ??
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Jag utgår från att köpet av husvagnen skedde mellan två privatpersoner. Regleringen om detta finner vi i Köplagen (KöpL).

I första hand så gäller avtalet mellan dig och köparen. Köplagen används för att fylla ut luckorna i avtalet mellan parterna. Jag utgår ifrån att avtalet inte reglerar det som har inträffat eftersom att du inte nämner det i frågan. Jag kommer alltså besvara frågan genom köplagens bestämmelser.

Fel i vara

Förutsättningarna för att du som säljare ska kunna bli ansvarig för felpåföljder som exempelvis prisavdrag så måste det vara fråga om fel i vara.

Om du har sålt husvagnen med förbehåll om befintligt skick så hanteras detta i 19 § KöpL.

Om varan inte såldes med förbehållet befintligt skick så hanteras detta i 17 § KöpL.

Det som kan konstateras är att fuktskador med högsta sannolikhet anses som fel i vara. Vad som behöver utredas är vem som bär ansvaret för felet.

Vem bär ansvaret?

Som du har beskrivit så har köparen och en vän till denne undersökt husvagnen med en egen fuktmätare som inte visade på fuktskador. Köparen kan inte åberopa fel som borde ha upptäckts vid en undersökning av varan, 20 § KöpL. Noggrannheten i köparens undersökning får avgöras vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt. Köparen bör i detta fall anses ha uppfyllt sin undersökningsplikt eftersom att undersökning gjordes men inte visade på fel även med hänvisning till att du som säljare inte hade någon aning om att husvagnen var behäftad med fuktskador.

Jag skulle säga att det talar för att du som säljare kommer kunna hållas ansvarig för fuktskadorna. Då har du valet att antingen åtgärda felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet, 36 § KöpL. Detta kallas för avhjälpning. Notera att du faktiskt har en rätt att avhjälpa felet. Om avhjälpning inte kommer på fråga så kan köparen ha rätt till prisavdrag enligt 38 § KöpL. Avdraget ska beräknas på skillanden mellan varans värde i felaktigt skick och i avtalsenligt skick. Är varan te.x värd 15 % mindre än en felfri vara ska prisavdraget vara 15 %. Hävning av köpet kan också vara möjligt om man finner att felet är av väsentlig karaktär, 39 § KöpL.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss!

Majken Thörn
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88160)