Husvagn såld i befintligt skick med påvisade fuktskador

2021-09-30 i Köplagen
FRÅGA
Vi har sålt en husvagn för 30000 kr i befintligt skick och skrev det även på kvittot. Vi talade om för köparen att den inte var fuktestad och vi har inte märkt något när vi bott i den.Mannen kröp och lyste med ficklampa och var nöjd med det han såg. Nu efter en vecka har dom gjort ett test och rivit fronten och det visar dig vara mycket skadat.Dom har kontaktat oss. Vad gör vi. Vi har ju investerat i en mindre vagn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Eftersom det har skett ett köp mellan privatpersoner, är Köplagen tillämplig. Denna lag innehåller en regel avseende varor som säljs i befintligt skick. En vara kan anses ha ett köprättsligt fel även om den säljs i befintligt skick.

Felbedömning

I 19 § KöpL framgår exempelvis att en vara kan anses felaktig om

1. varan inte överensstämmer med uppgifter om dess egenskaper eller användning som lämnades av säljaren före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet

2. säljaren inte har upplyst köparen om ett sådant väsentligt förhållande avseende varans användning eller egenskaper som denne måste antas ha känt till, och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

3. om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter kunde förutsätta.

Första punkten bedömer jag inte vara tillämplig, eftersom ni inte garanterade att fuktskador inte skulle finnas. Ni var uppriktiga kring faktumet att en kontroll avseende fuktskador ej hade genomförts och köparen fick granska egendomen.

Den andra punkten anser jag inte heller vara tillämplig, eftersom kraven på att säljaren "måste antas ha känt till" är hårda, och det framgår att ni inte kände till skadorna. Inte ens köparen upptäckte det förrän senare.

Den tredje punkten är mest relevant. Eftersom varken ni eller köparen upptäckte fuktskadorna förrän senare, talar detta för att det kan ha varit ett dolt fel som köparen inte förväntas ha möjlighet att upptäcka vid en första undersökning. Köparen undersökte husvagnen och uppfyllde således sin undersökningsplikt enligt KöpL 20 §, och köparen kommer troligtvis att hävda att det var svårt att upptäcka fuktskadan om inte ni heller gjorde det. Dock kan ni som motargument trycka på att felet inte var väsentligt, eftersom ni varnade om att en kontroll inte hade skett avseende eventuella fuktskador, och då köparen fick undersöka husvagnen. Denne kunde då ha utfört sin undersökning mer noggrant, och därmed är inte felet väsentligt i förhållande till omständigheterna vid köpet. Dessutom är 30 000 kr ett billigt pris för en husvagn, och även detta talar till er fördel.

Om ni kommer fram till att felet trots allt var väsentligt med hänsyn till omständigheterna och priset, kan påföljderna avhjälpande och omleverans aktualiseras. Omleverans är ej aktuellt då ni inte har en annan husvagn som köparen kan få, och då får avhjälpande bli aktuellt. Ni korrigerar felet helt enkelt, och om ni inte kan avhjälpa felet har köparen rätt till att få hjälp av en utomstående verkstad på er bekostnad (34 § KöpL). Kostnaden måste dock vara försvarlig. Om ingen av dessa påföljder blir aktuella, är prisavdrag eller hävning aktuellt om felet är väsentligt (KöpL 30 §).

Sammanfattningsvis rekommenderar jag er att yrka på att 19 § KöpL ska tolkas så att ni inte har sålt en husvagn som har ett köprättsligt fel av väsentlig grad. Priset var lågt och en undersökning genomfördes, och ni var dessutom uppriktiga mot köparen. Felet är därmed inte väsentligt. Om ni trots allt kommer fram till att husvagnen har ett väsentligt fel enligt 19 § KöpL, aktualiseras påföljderna avhjälpande, hävning eller prisavdrag.

Hoppas att ni har fått svar på er fråga! Ni är välkomna att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Janine Hindemark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1422)
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera
2021-10-09 Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?
2021-10-06 Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

Alla besvarade frågor (96515)