Husrannsakan vid tips om dopningsbrott

2019-11-11 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Har polis rätt att göra en husrannsakan enbart pga tips, ej bevis, på att det i detta fall skulle förekomma doping, och gå in utan boendes vetskap då denne ej är hemma, med hyresvärdens nyckel?Detta om husrannsakan fick vi alltså veta i efterhand då vi varit bortresta. Det låg ett brev i postlådan till min son från polisen att de gjort husrannsakan och att de inte funnit något dopningsmedelMvh/ Maria
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att genomföra husrannsakan för att söka efter föremål eller av utredningsskäl brukar kallas för reell husrannsakan och regleras i 28 kap. 1 § rättegångsbalken (RB). Husrannsakan kan även vara personell, det betyder att man letar efter en person som ska gripas.

En förutsättning för att få genomföra husrannsakan är att det finns anledning att anta att ett brott begåtts på vilket fängelse kan följa som straff. Anledning att anta är ett ganska lågt beviskrav, men det kräver ändå någon konkret omständighet som tyder på att ett brott har begåtts. Som huvudregel krävs också att personen vars hem söks igenom är skäligen misstänkt för brott. Beviskravet skälig misstanke kan beskrivas som att det ska vara mer sannolikt att den misstänkta är skyldig än att denne är oskyldig. Husrannsakan kan dock företas även hos den som inte är skäligen misstänkt ifall brottet begåtts hos denne, att en misstänkt person gripits där eller att det annars finns synnerlig anledning att föremål ska anträffas som kan tas i beslag eller i förvar eller att annan utredning kan vinnas om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet.

Påföljden för dopningsbrott kan bli fängelse i högst två år enligt 3 § lagen om förbud mot vissa dopningsmedel. Rör det sig om ringa dopningsbrott kan man enligt samma paragraf dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Alltså är dopningsbrott ett sådant brott som husrannsakan kan bli aktuellt vid. Som ovan nämnt måste det dock även finnas anledning att anta att dopningsbrott begåtts, samt att personen vars hem genomsöks är skäligen misstänkt för brottet. Det krävs alltså att poliserna bedömt att tipset var tillräckligt för att uppfylla de kraven och att bedömningen var riktig för att de skulle få genomföra husrannsakan.

Vid alla typer av tvångsmedel måste åtgärden vara proportionerlig. Nyttan med husrannsakan måste överväga den skada och det intrång åtgärden innebär för dig. Dessutom måste behovsprincipen tillgodoses, det måste med andra ord finnas ett behov av att genomföra husrannsakan för att den ska få företas. Här kan diskuteras ifall poliserna verkligen var tvungna att genomföra husrannsakan när ni var bortresta eller om de hade kunnat vänta tills ni kom hem.

Om det skulle vara så att någonting förstörts i och med husrannsakan kan du vara berättigad till ersättning för skadan enligt 8 § lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder. För att ansöka om sådan ersättning råder jag dig att kontakta Justitiekanslern.

Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga. Om du är i behov ytterligare rådgivning eller hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att kontakta Lawline via mail eller telefon.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll