Husrannsakan vid delgivning

FRÅGA
Hej,har polisen rätt att bryta sig in i en lägenhet där de tror att ngnuppehåller sig som undviker att bli delgiven?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Enligt 28 kap. 2 § Rättegångsbalken har polisen en möjlighet att använda husrannsakan för ett eftersöka en person efter att delgivning misslyckats. För att fatta beslut om husrannsakan krävs det att det finns synnerlig anledning att anta att den eftersökte befinner sig där. Detta kallas för personell husrannsakan och är ett s.k straffprocessuellt tvångsmedel. Det bör påpekas att det är en ingripande åtgärd som ska utnyttjas med stor restriktivitet. I artikel 8 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna stadgas att den enskilde har rätt till sitt privatliv och inskränkningar i hemfriden skall göras med försiktighet. Sammanfattningsvis kan man säga att polisen har möjligheten, men att den inte skall missbrukas. Om du har blivit utsatt för en i din mening felaktig husrannsakan kan du överklaga beslutet i tingsrätten.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Carl William Ahlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (261)
2021-11-05 HÄKTNING MED RESTRIKTIONER FÖR GROVT NARKOTIKABROTT
2021-11-03 Får polisen söka igenom en bil som jag lånat?
2021-10-18 Envars rätt att gripa någon med tillträdesförbud
2021-10-17 Kan man ta reda på om någon suttit häktad?

Alla besvarade frågor (97338)