Husrannsakan och beslag

2019-04-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej!För två veckor sedan blev jag uppringd av min 13 åriga dotter som sa att polisen var i min lägenhet och gjorde husrannsakan. Detta på grund av min bror (som bor i samma trapp) samt barnens pappa som inte bor med oss. Jag åkte från jobbet och blev uppmätt i trappen av en polisen som meddelade att de inte fick svara på frågor och informerade inte varför de var i min lägenhet samt att jag inte fick gå upp i lägenheten och närvara. Efter 2 timmar ringde de och meddelade att de var klara och tackade för gott samarbete. Jag är inte misstänkt för något och har heller inte fått någon beslagsinfo om vad som togs i min lägenhet och har heller inte fått tillbaka min nyckel. Min väninna var hos mig när de kom och slet nyckeln ur hennes hand när hon inte ville ge den.Har de rätt att göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om beslag.

Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.

Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.

Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.

För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medeln. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8a.

Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.

Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga TR dom till HovR, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.

Vad gäller husrannsakan gäller att en husrannsakan kan vidtas i syfte att leta efter bevis eller föremål som har betydelse för utredningen av ett brott som kan ge fängelsestraff (28:1 RB), eller för att leta efter någon som ska frihetsberövas (28:2 RB). Husrannsakan måste dock enligt proportionalitetsprincipen som finns i rättegångsbalken 28 kap. vara proportionerlig och får inte gå utöver vad som krävs för att uppnå ändamålet med medlet.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Victoria Rosscheree
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (303)
2020-01-31 Kan en inspelning användas som bevis i en rättegång?
2020-01-28 Kan man bli polisanmäld för att man har anskaffat ett bevis olagligen?
2020-01-10 Kan jag överklaga en bot som jag skrivit under?
2019-12-30 Fråga om fri bevisprövning

Alla besvarade frågor (77201)